langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » agent celny

Agent celny po angielsku

agent celny: clearance agent Szukaj w Google

Inne:

dokumenty celne clearance documents
kwit odprawy celnej clearance certificate
spedytor portowy shipping agent
odprawiać towary clear the goods
spedytor forwarding agent
urząd celny custom house

Ze słowem "agent":

agent okrętowy shipping agent
agent morski shipping agent

Ze słowem "celny":

podlegać opłatom celnym subject to duty
magazyn pod zamknięciem celnym bonded warehouse
skład celny bonded warehouse
funkcjonariusz celny customs guard
funkcjonariusz celny customs officer
skład celny customs warehouse
pod zamknięciem celnym in bond
  Langol.pl