langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » agencja zakupów mediów

Agencja zakupów mediów po angielsku

agencja zakupów mediów: media buying agency Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "buying":

kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation

Ze słowem "agency":

agencja reklamowa advertising agency
agencja dokumentacji prasowej clipping agency
agencja informacyjna news agency
własna agencja reklamowa house agency
  Langol.pl