langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » adres odbiorcy w nagłówku listu

Adres odbiorcy w nagłówku listu po angielsku

adres odbiorcy w nagłówku listu: inside address Szukaj w Google

Inne:

adres nadawcy return address
adres pocztowy mailing address
adres prywatny private address
adresat addressee
adres nadawcy sender's address
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
przesyłka na koszt adresata freepost

Ze słowem "address":

adres firmowy business address
koperta zwrotna ze znaczkiem stamped addressed envelope
adres postal address
adres pocztowy postal address
adres tymczasowy temporary address
adres zwrotny return address
adres address

Ze słowem "nagłówku":

zwrot powitania w nagłówku listu salutation

Ze słowem "listu":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
treść listu body of the letter
treść listu body of a letter
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
  Langol.pl