langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » adres firmowy

Adres firmowy po angielsku

adres firmowy: business address Szukaj w Google

Inne:

adres pocztowy mailing address
list handlowy business letter
korespondencja biznesowa business correspondence
siedziba firmy registered office

Ze słowem "business":

kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "address":

adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
adres prywatny private address
koperta zwrotna ze znaczkiem stamped addressed envelope
adres postal address
adres pocztowy postal address
adresat addressee
adres tymczasowy temporary address
adres nadawcy sender's address
adres nadawcy return address
adres zwrotny return address
adres address

Ze słowem "adres":

przesyłka na koszt adresata freepost
  Langol.pl