langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » absolwent szkoły

Absolwent szkoły po angielsku

absolwent szkoły: school leaver Szukaj w Google
a także:
- graduate

Inne:

Ze słowem "school":

wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
szkoła zawodowa vocational school
świadectwo ukończenia szkoły school-leaving certificate
  Langol.pl