langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x]

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] po angielsku

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x]: In accordance with your order of [x] Szukaj w Google

Inne:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "order":

składać zamówienie place an order
składać regularne zamówienia place regular orders
firma wysyłkowa mail-order company
zrealizować zamówienie complete an order
złożyć zamówienie place an order
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received

Ze słowem "dnia":

W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
nota przewodnia covering note
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
nota przewodnia covering note
  Langol.pl