langol.pl » Biznes » Zawody

Zawody

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

agent nieruchomości po angielsku : real estate agent
cieśla po angielsku : carpenter
doktor nauk humanistycznych po angielsku : doctor of philosophy
doktor nauk humanistycznych po angielsku : Ph.D.
kasjer w banku po angielsku : bank cashier
kierowca samochodów ciężarowych po angielsku : truck driver
mechanik samochodowy po angielsku : car mechanic
płacić godną pensję po angielsku : pay a good salary
płatna nieobecność po angielsku : paid leave
pośrednik handlu nieruchomościami po angielsku : realtor
przejść na wcześniejszą emeryturę po angielsku : retire early
roczne nieobecności po angielsku : annual leave
spiker radiowy po angielsku : radio announcer
spiker telewizyjny po angielsku : TV announcer
szukać [czegoś] po angielsku : look for [sth]
szukać pracy po angielsku : look for work
urlop płatny po angielsku : paid leave
urzędnik bankowy od pożyczek po angielsku : loan officer
wziąć wolne po angielsku : get leave
zarządca majątku po angielsku : trustee of an estate
zawód związany z prawem po angielsku : legal profession
zostać zwolnionym [z pracy] po angielsku : get sacked [from a job]
  Langol.pl