langol.pl » Świat » Środowisko

Środowisko

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

atmosfera ziemska po angielsku : earth's atmosphere
bezpieczeństwo dla środowiska po angielsku : environmental sustainability
bezpieczny dla środowiska po angielsku : sustainable
butelka wielokrotnego użytku po angielsku : refillable bottle
butelka zwrotna po angielsku : reusable bottle
czynnik zanieczyszczający środowisko po angielsku : pollutant
dwutlenek węgla po angielsku : carbon dioxide
działacz na rzecz ochrony środowiska po angielsku : environmentalist
emisja dwutlenku węgla po angielsku : CO2 emissions
fabryka nawozów sztucznych po angielsku : fertilizer plant
gaz cieplarniany po angielsku : greenhouse gas
globalne ocieplenie po angielsku : global warming
gospodarka odpadami po angielsku : waste management
instrukcje co robić, a czego nie robić po angielsku : Do's and Don'ts
korzyści z [czegoś] przewyższają koszty po angielsku : benefits of [sth] outweigh the costs
kosztem [czegoś] po angielsku : at the expense of [sth]
kultura doskonalenia po angielsku : culture of improvement
lakier ekologiczny po angielsku : environmentally sound paint
śmieci domowe po angielsku : household waste
życie w harmonii ze środowiskiem po angielsku : sustainable living
materiały niebezpieczne po angielsku : hazardous materials
minimalizacja odpadów po angielsku : waste minimization
nadający się do ponownego użycia po angielsku : recyclable
nadający się do ponownego użycia po angielsku : reusable
nakładać obciążenia finansowe po angielsku : impose economic hardship
nie ulegający rozkładowi po angielsku : non-degradable
nie zanieczyszczający środowiska po angielsku : non-polluting
nieszkodliwy dla środowiska po angielsku : environmentally sound
ochrona środowiska po angielsku : conservation
oczyszczać ścieki po angielsku : purify effluents
odpady domowe po angielsku : household waste
odpady domowe po angielsku : household waste
odpady przemysłowe po angielsku : industrial waste
opakowania nie ulegające rozkładowi po angielsku : non-degradable packaging
oznaczenie próby chemicznej po angielsku : assay
paliwa kopalne po angielsku : fossil fuels
paliwa oparte na węglowodorach po angielsku : hydrocarbon-based fuels
piec do spalania odpadów po angielsku : waste incinerator
piec do spalania odpadów szpitalnych po angielsku : hospital incinerator
podatek energetyczny po angielsku : energy tax
podatek od opakowań po angielsku : packaging tax
podatek od surowców naturalnych po angielsku : virgin materials tax
poddawać [coś] próbie chemicznej po angielsku : assay [sth]
poddawać recyklingowi po angielsku : recycle
pojemnik na zużyte butelki po angielsku : bottle bank
ponownie użyć po angielsku : reuse
ponownie wykorzystać po angielsku : reuse
poprawić wydajność energetyczną [czegoś] po angielsku : improve energy efficiency of [sth]
pozbyć się [czegoś] po angielsku : dispose of [sth]
prawa dotyczące ochrony środowiska po angielsku : conservation laws
prawo o ochronie środowiska po angielsku : conservation law
produkt naturalny po angielsku : green product
produkt przyjazny środowisku po angielsku : green product
przyjazny dla środowiska po angielsku : environment-friendly
punkt zwrotu butelek po angielsku : bottle bank
równowaga ekologiczna Ziemi po angielsku : earth's ecological balance
redukcja [czegoś] po angielsku : reduction in [sth]
redukcja odpadów po angielsku : waste reduction
składowanie śmieci po angielsku : dumping
składowisko odpadów przemysłowych po angielsku : industrial landfill
spuszczać ścieki do rzeki po angielsku : dumping sewage into a river
surowce nie poddane recyklingowi po angielsku : virgin meterials
surowce pierwotne po angielsku : virgin meterials
system ogrzewania po angielsku : heating system
szkodliwe pozostałości po angielsku : harmful residues
szkodliwy dla zdrowia po angielsku : harmful to health
szkody dla środowiska po angielsku : environmental damage
technologia energooszczędna po angielsku : energy-saving technology
tropikalne lasy deszczowe po angielsku : tropical rain forests
ulegający biodegradacji po angielsku : biodegradable
usuwanie odpadów po angielsku : waste disposal
utylizacja odpadów po angielsku : waste disposal
uzdatnianie wody po angielsku : water treatment
wycinanie lasów po angielsku : deforestation
wydajność energetyczna po angielsku : energy efficiency
wylewanie ścieków po angielsku : dumping
wysypisko śmieci po angielsku : landfill
wywóz śmieci po angielsku : waste disposal
zakład uzdatniania wody po angielsku : water treatment plant
zanieczyszczać powietrze po angielsku : pollute the air
zanieczyszczenie powietrza po angielsku : air pollution
zanikanie warstwy ozonowej po angielsku : ozone depletion
zasada "zanieczyszczający płaci" po angielsku : polluter-pays-principle
zasilany energią słoneczną po angielsku : solar-powered
zasoby naturalne po angielsku : natural resources
zawartość ozonu w powietrzu po angielsku : ozone content of the air
zgniatać opakowania po angielsku : break down boxes
zielona etykieta po angielsku : green label
zmniejszenie zawartości tlenu po angielsku : depletion of the oxygen content
zrzucać odpady toksyczne po angielsku : dump toxic waste
  Langol.pl