langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama

Rynek, konsumenci i reklama

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

"zajawka" reklamowa po angielsku : teaser
[coś] potroiło swój rozmiar w ciągu [ostatnich dwóch lat] po angielsku : [sth] trebled in size over [the last two years]
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] po angielsku : [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
agencja dokumentacji prasowej po angielsku : clipping agency
agencja informacyjna po angielsku : news agency
agencja reklamowa po angielsku : advertising agency
agencja zakupów mediów po angielsku : media buying agency
agent reklamowy po angielsku : advertising agent
agresywnie konkurować po angielsku : play hardball
akceptacja przez konsumentów po angielsku : consumer acceptance
akceptacja towarów przez konsumentów po angielsku : consumer acceptance
akcja promocyjna po angielsku : promotion drive
ambicja po angielsku : ambition
analiza po angielsku : breakdown
analiza luki po angielsku : gap analysis
analiza sieci podmiotów gospodarczych po angielsku : cluster analysis
analiza SWOT po angielsku : SWOT analysis
aprobata społeczna po angielsku : social acceptance
artykuł redakcyjny po angielsku : editorial article
autor tekstów reklamowych po angielsku : copy writer
autor tekstu reklamowego po angielsku : copywriter
badać opinię po angielsku : canvass
badania demograficzne po angielsku : demographic survey
badanie empiryczne po angielsku : empirical research
badanie konsumentów po angielsku : consumer research
badanie na terenie sklepu po angielsku : in-store survey
badanie opinii konsumentów po angielsku : consumer survey
badanie opinii publicznej po angielsku : opinion poll
badanie pilotażowe po angielsku : pilot survey
badanie próbkowaniem losowym po angielsku : random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym po angielsku : non-random sampling
badanie wyrywkowe po angielsku : sampling
badanie zwyczajów konsumenckich po angielsku : consumer research
bardzo dobra koniunktura po angielsku : bonanza
bardzo niska cena po angielsku : give-away price
bariery wejścia po angielsku : entry barriers
beznadziejny przypadek po angielsku : basket case
bezpłatna próbka po angielsku : free sample
bezstronna informacja po angielsku : unbiased information
biuro prasowe po angielsku : press office
biznes kwitnie po angielsku : business is booming
bogata część odbiorców po angielsku : affluent audience
bon towarowy po angielsku : token (GB)
bon towarowy po angielsku : gift certificate (US)
brak obiektywizmu po angielsku : bias
budżet na reklamę po angielsku : advertising budget
budować [swoją] świadomość marki po angielsku : build [one's] brand awareness
budowanie marki po angielsku : branding
budzący pożądanie po angielsku : desirable
być dopasowanym do [czymś] po angielsku : be in tune with [sth]
całkiem niezłe [coś] po angielsku : a peach of [sth]
cel sprzedażowy po angielsku : sales target
cena kartelowa po angielsku : cartel price
cena promocyjna po angielsku : give-away price
cena szybko spada po angielsku : price is falling fast
cena zachęcająca po angielsku : incentive price
ceny detaliczne po angielsku : retail prices
chodzić po sklepach po angielsku : browse
chwyt marketingowy po angielsku : marketing stunt
ciągła ewaluacja [czegoś] po angielsku : continuous evaluation of [sth]
co dwa lata po angielsku : biennial
co dwuletni po angielsku : biennial
cytaty z wypowiedzi zadowolonych klientów po angielsku : testimonial
czas największej oglądalności po angielsku : peak time
czas o najwyższej oglądalności po angielsku : peak-viewing [GB]
czas o najwyższej oglądalności po angielsku : prime time [US]
czasopismo branżowe po angielsku : trade journal
czasopismo fachowe po angielsku : trade journal
częstotliwość zakupów po angielsku : buying frequency
człowiek od reklamy po angielsku : adman
czynniki społeczno-ekonomiczne po angielsku : social-economic factors
czytelnicy czasopisma po angielsku : readership
diagram kołowy po angielsku : pie chart
diagram słupkowy po angielsku : bar chart
diagram słupkowy po angielsku : bar graph
długi pas [czegoś] po angielsku : swath of [sth]
dobrze znany po angielsku : well-known
dochód netto po angielsku : disposable income
dochód osobisty do dyspozycji po angielsku : disposable income
dochód rozporządzalny po angielsku : disposable income
doradca do spraw reklamy po angielsku : advertising consultant
dowcipna uwaga po angielsku : quip
drugi co do wielkości po angielsku : second-largest
duch kreatywności po angielsku : creative spirit
duża aktywność marketingowa po angielsku : marketing blitz
duża aktywność reklamowa po angielsku : marketing blitz
dyrektor artystyczny po angielsku : art director
dystrybucja docelowa po angielsku : targeted distribution
dział marketingu po angielsku : marketing department
działalność reklamowa po angielsku : advertising
działania posprzedażne po angielsku : after-sales activities
działanie promocyjne po angielsku : promotional action
efekt imitacji po angielsku : imitative effect
efektywność reklamy po angielsku : advertising effectiveness
egzemplarz bezpłatny po angielsku : complimentary copy
elastyczność rynku po angielsku : market elasticity
faza wstępna po angielsku : introductory stage
firma reklamowa po angielsku : advertising company
firma sprzedaży wysyłkowej po angielsku : mail-order company
format tabeli po angielsku : tabular format
główny dostawca [jakiegoś produktu] po angielsku : main supplier of [some product]
goście targowi po angielsku : trade audience
gospodarstwo domowe po angielsku : household
grupa społeczno-ekonomiczna po angielsku : socio-economic class
grupować według kategorii po angielsku : group according to category
hala wystawowa po angielsku : exhibition hall
import równoległy po angielsku : parallel import
impreza public relations po angielsku : public relations exercise
informacja dla prasy po angielsku : press release
informacja o pożytku społecznym po angielsku : information of benefit to the public
informacja prasowa po angielsku : press release
jak preferencje rozkładają się według wieku po angielsku : how preferences break down according to age
jakość postrzegana po angielsku : perceived quality
jednorodna populacja docelowa po angielsku : homogeneous target population
jednorodny po angielsku : homogeneous
jedyny w swoim rodzaju po angielsku : exclusive
każda część składowa tego wykresu kołowego po angielsku : each constituent part of this pie chart
kampania firmowa po angielsku : corporate campaign
kampania reklamowa po angielsku : advertising campaign
kampania wspomagająca po angielsku : support campaign
kierownik artystyczny po angielsku : art director
kierownik działu reklamy po angielsku : advertising manager
kierownik obsługujący kluczowych klientów po angielsku : key account manager
klient kluczowy po angielsku : account
klient kupujący pod wpływem impulsu po angielsku : impulse buyer
kluczowy czynnik sukcesu po angielsku : key factor of success
kodeks postępowania po angielsku : code of conduct
kolumny reklamowe po angielsku : advertising columns
kompleksowe rozwiązanie po angielsku : total solution
kompozycja marketingowa po angielsku : marketing mix
konkurencyjna oferta po angielsku : competitive offer
konkurencyjność cen po angielsku : price competitiveness
konkurencyjność w skali międzynarodowej po angielsku : international competitiveness
korzyść z pierwszego wejścia na rynek po angielsku : first entry advantage
koszty dystrybucji po angielsku : distribution costs
koszty reklamy po angielsku : advertising expenses
koszty utrzymania po angielsku : cost of living
kredyt konsumpcyjny po angielsku : consumer credit
kredyty konsumenckie po angielsku : consumer borrowing
krzywa popytu i podaży po angielsku : demand and supply curve
książka telefoniczna po angielsku : directory
kto jest twoim docelowym klientem? po angielsku : who is your target market?
kult bohaterów po angielsku : hero worship
kupić coś na czarnym rynku po angielsku : buy [sth] on the black market
kupić coś na raty po angielsku : buy [sth] on an installment plan
kupować dla przyjemności po angielsku : buy for fun
kupowanie nałogowe po angielsku : compulsive buying
kupowanie pod wpływem impulsu po angielsku : impulse buying
łańcuch detalistów po angielsku : chain of retailers
łańcuch dystrybucji po angielsku : distribution chain
łamanie prawa ochrony konsumentów po angielsku : breaching consumer protection law
liczba egzemplarzy po angielsku : number of copies
liderzy opinii po angielsku : opinion leaders
lojalność konsumencka po angielsku : customer loyalty
lojalność marki po angielsku : brand loyalty
lojalność wobec marki po angielsku : brand loyalty
średnia statystyczna po angielsku : mean
średnia wartość po angielsku : median
środek by przekonać konsumentów po angielsku : device to persuade consumers
środki finansowe po angielsku : financial resources
środki przekazu reklamowego po angielsku : advertising media
świadomość marki po angielsku : brand awareness
świadomość produktu po angielsku : awareness of a product
żarliwy sprzedawca po angielsku : pitchman
maksymalizować sprzedaż po angielsku : maximize sales
mała możliwość rozwoju po angielsku : little capacity for development
marka historyczna po angielsku : historical brand
marketing interaktywny po angielsku : interactive marketing
materiał ilustracyjny po angielsku : artwork
materiał promocyjny w miejscu sprzedaży po angielsku : point of sale material
materiał reklamowy po angielsku : display material
melodyjka reklamowa po angielsku : jingle
metody sprzedaży po angielsku : selling methods
miejsce w czasie reklamowym po angielsku : slot
model gospodarczy po angielsku : economic model
modny wyrób po angielsku : fashion product
montaż stoiska modułowego po angielsku : set-up of the modular stand
motyw przewodni po angielsku : leitmotiv
motywacja zakupów po angielsku : buying motivation
na końcu książki po angielsku : at the end of the book
na wolnym powietrzu po angielsku : open-air
nadawanie audycji po angielsku : broadcasting
nadwyżka podaży po angielsku : excess of supply
nagłówek reklamowy po angielsku : caption
najczęstrza cena po angielsku : mode price
najczęstrza wartość po angielsku : mode
najnowsze badania wykazały, że [coś] po angielsku : recent research has indicated that [sth]
najważniejsza wiadomość po angielsku : headline
najwyższa cena akceptowana po angielsku : price plateau
nakład czasopisma po angielsku : magazine circulation
napisy do filmu po angielsku : subtitles
nawyki nabywcze po angielsku : buying habits
nie kupujący a tylko oglądający klient po angielsku : window shopper
niejednorodna populacja docelowa po angielsku : heterogeneous target population
niejednorodny po angielsku : heterogeneous
nieproduktywni pracownicy po angielsku : dead wood
nieprzetworzone dane po angielsku : raw data
niszczycielska polityka cenowa po angielsku : predatory pricing
o tematyce ogólnej po angielsku : general interest
obniżanie cen po angielsku : price cutting
obsługa klientów po angielsku : customer service
obsługa posprzedażowa po angielsku : after-sales service
obszar zbytu po angielsku : market area
ocena kampanii reklamowej po angielsku : campaign evaluation
ocena rynku po angielsku : market evaluation
oczarować [kogoś] po angielsku : enthral [sb]
odchylenie standardowe po angielsku : standard deviation
odłożyć pokaźną kwotę po angielsku : set aside a sizable nest-egg
odnowić [coś] po angielsku : rejuvenate [sth]
oferta specjalna po angielsku : special offer
oferta wstępna po angielsku : introductory offer
ogłoszenia drobne po angielsku : classified advertisements
ogłoszenie drobne po angielsku : classified advertisement
ogłoszenie dwustronicowe po angielsku : double-truck
ogłoszenie reklamowe po angielsku : advertisement
ogłoszenie reklamowe po angielsku : advert
ograniczać wolność po angielsku : gag
oświadczenie prasowe po angielsku : press release
organizator targów po angielsku : fair promoter
osoba przeprowadzająca wywiad po angielsku : interviewer
osoba zakupująca reklamy po angielsku : media buyer
osoby opiniotwórcze po angielsku : opinion leaders
ostra konkurencja po angielsku : cut-throat competition
panel konsumencki po angielsku : consumer panel
penetracja rynku po angielsku : market penetration
pierwsza rata po angielsku : deposit
pierwsza rata po angielsku : down payment
plakat reklamowy po angielsku : advertising poster
plan marketingowy na następny rok po angielsku : marketing plan for next year
planista do spraw reklamy po angielsku : advertising planner
planować wydatki po angielsku : budget
planowanie środków przekazu po angielsku : media planning
planowanie w czasie po angielsku : timing
plansza podświetlana po angielsku : blow-up
planuje swoje wydatki po angielsku : budgets his money
płatność odroczona po angielsku : deferred payment
podstawowa działalność po angielsku : core business
podzielić rynek po angielsku : divide up the market
pokryć ryzyko czegoś po angielsku : bear the risk of [sth]
połączyć siły po angielsku : strike an alliance
pożyczki konsumenckie po angielsku : consumer borrowing
poprawić wizerunek publiczny po angielsku : improve sb's public image
popyt konsumencki po angielsku : consumer demand
popyt konsumencki na coś po angielsku : consumer demand for [sth]
potencjał rynku po angielsku : market potential
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] po angielsku : potential clients for [some product]
potencjalny klient po angielsku : potential customer
powierzchnia reklamowa po angielsku : advertising space
powierzchnia wystawowa po angielsku : exhibition space
powszechnie znana marka po angielsku : widely known brand
poziom życia po angielsku : standard of living
pozwolić sobie po angielsku : afford
pozycjonowanie marki po angielsku : brand positioning
próg psychologiczny po angielsku : psychological threshold
prasa brukowa po angielsku : tabloid
prawo podaży i popytu po angielsku : law of supply and demand
preferencja marki po angielsku : brand preference
prezent po angielsku : gift
prezentacja w sklepie po angielsku : in-store demo
produkt flagowy po angielsku : flagship product
produkt konkurencyjny po angielsku : rival product
produkt promocyjny sprzedawany ze stratą po angielsku : loss leader
produkt sprzedawany poniżej kosztów po angielsku : loss leader
produkty masowe po angielsku : down-market merchandise
profil konkurenta po angielsku : competitor profile
profil konsumenta po angielsku : consumer profile
prognoza długoterminowa po angielsku : long-term forecast
projektant grafiki po angielsku : graphic designer
promocja konsumencka po angielsku : consumer promotion
promocja personelu sprzedaży po angielsku : sales force promotion
promocja sprzedaży po angielsku : sales promotion
promocja w sklepie po angielsku : in-store promotion
promocja wspierająca po angielsku : supporting promotion
promowanie rozsądnego gospodarowania po angielsku : encourage thrift
przechytrzyć konkurencję po angielsku : outwit competitors
przeciętny nakład po angielsku : average circulation
przedłużyć gwarancję do [x] lat po angielsku : extend a warranty to [x] years
przedstawić w formie tabeli po angielsku : tabulate
przegląd konsumencki po angielsku : consumer survey
przemyślane ustalanie cen po angielsku : astute pricing
przepowiadać spadek sprzedaży po angielsku : forecast a decline in sales
przeprowadzać ankietę po angielsku : canvass
przeprowadzać badanie po angielsku : make a survey
przeprowadzać badanie pilotażowe po angielsku : conduct a pilot survey
przeprowadzić badanie rynku po angielsku : carry out a market survey
przeprowadzić sondaż po angielsku : carry out a survey
przerwa na reklamę po angielsku : commercial break
przestawienie się na inną markę po angielsku : brand switching
przetwarzać dane po angielsku : process data
przewaga konkurencyjna nad [kimś] po angielsku : competitive edge over [sb]
przewiduje się że [jakiś wskaźnik] wzrośnie [x%] do [jakiejś daty] po angielsku : [some index] is projected to rise [x%] by [some date]
przeznaczony wyłącznie dla kogoś po angielsku : exclusive
przychody ze sprzedaży po angielsku : billing
przyciągać potencjalnych klientów po angielsku : attract prospective customers
przyciągnąć czyjąś uwagę po angielsku : catch sb's attention
przyciągnąć klientow po angielsku : attract buyers
przyciągnąć kupców po angielsku : attract buyers
przygotować profil konsumenta po angielsku : prepare a consumer profile
przywiązanie do marki po angielsku : brand loyalty
punkt sprzedaży po angielsku : outlet
reakcja konsumentów po angielsku : sales response
redakcyjny artykuł reklamowy po angielsku : aditorial advertising
redaktor naczelny po angielsku : editor
regularne uczęszczanie po angielsku : patronage
reklama bezpośrednia po angielsku : direct advertising
reklama bogata w informacje po angielsku : informative advertising
reklama firmy po angielsku : corporate advertising
reklama mieszana po angielsku : cross advertising
reklama na żółtych stronach po angielsku : advertising in the yellow pages
reklama nastawiona na konsumentów po angielsku : consumer advertising
reklama negatywna po angielsku : knocking copy
reklama pocztowa po angielsku : mail advertising
reklama podświetlana po angielsku : illuminated sign
reklama porównawcza po angielsku : comperative advertising
reklama porównawcza po angielsku : comparative advertising
reklama przyciągająca wzrok po angielsku : eye-catcher
reklama społeczna po angielsku : informative advertising
reklama w mediach lokalnych po angielsku : local advertising
reklama w miejscu sprzedaży po angielsku : point-of-sale advertising
reklama w punktach zakupu po angielsku : point of purchase advertising
reklama w radiu po angielsku : commercial
reklama w TV po angielsku : commercial
reklama wspólna po angielsku : collecting advertising
reklama wspólna po angielsku : generic advertising
reklama zespołowa po angielsku : collecting advertising
reklama zespołowa po angielsku : generic advertising
reklamować coś po angielsku : advertise for sth
reklamować coś jako coś po angielsku : bill [sth] as a [sth]
robić coś nieporadnie po angielsku : fumble
robić zapasy po angielsku : hoard
roczna stopa oprocentowania po angielsku : annual percentage rate
roczna stopa oprocentowania po angielsku : APR
rozdać [coś] za darmo po angielsku : give [sth] away for free
rozglądać się po angielsku : browse
rozkład częstości po angielsku : frequency distribution
rozklejanie plakatów po angielsku : bill sticking
rozklejanie plakatów po angielsku : billposting
rozpiętość cen po angielsku : spread of prices
rozszerzenie marki po angielsku : brand extension
rynek docelowy po angielsku : target market
rynek mieszkaniowy po angielsku : housing market
rynek niszowy po angielsku : niche market
rynek potencjalny po angielsku : potential market
segment rynku po angielsku : market segment
segmentacja rynku po angielsku : market segmentation
składniki popytu po angielsku : demand components
sklep na stacji benzynowej po angielsku : convenience store
sklepik osiedlowy po angielsku : convenience store
skłonność do [czegoś] po angielsku : propensity to [sth]
skłonny kupić produkt po angielsku : inclined to buy a product
skuteczność reklamy po angielsku : promotional effectiveness
slogan reklamowy po angielsku : strapline
specjalista do spraw reklamy po angielsku : advertising man
spis ludności po angielsku : census
sprzedaż bezpośrednia po angielsku : direct selling
sprzedaż ratalna po angielsku : hire purchase (GB)
sprzedaż ratalna po angielsku : installment plan (US)
sprzedaż wysyłkowa po angielsku : mail-order sale
sprzedawać [coś] przez internet po angielsku : sell [sth] over the Internet
stacja telewizyjna po angielsku : TV channel [GB]
stacja telewizyjna po angielsku : TV station [US]
stałe korzystanie po angielsku : patronage
standard życia po angielsku : standard of living
stawka za reklamę po angielsku : advertising rate
stoisko modułowe po angielsku : modular stand
stoisko na wolnym powietrzu po angielsku : open-air stand
stoisko wystawowe po angielsku : exhibition stand
stopa oszczędności po angielsku : disposable income
stopa oszczędności po angielsku : savings ratio
strategia handlowa po angielsku : commercial strategy
strategia marki po angielsku : brand strategy
strategia niszowa po angielsku : niche strategy
strategia wyboru mediów po angielsku : media strategy
strona z ogłoszeniem całostronicowym po angielsku : bleed page
struktura widowni po angielsku : audience composition
styl życia po angielsku : lifestyle
stymulować nowe rodzaje popytu po angielsku : stimulate new demand
szaleństwo zakupów po angielsku : shopping spree
szerokość kolumny po angielsku : column width
sztucznie niskie ceny po angielsku : artificially low prices
taktyka sprzedaży po angielsku : sales tactics
techniki marketingu po angielsku : marketing techniques
tekst główny reklamy po angielsku : body copy
tekst sloganu reklamowego po angielsku : advertising copy
telewizja komercyjna po angielsku : commercial TV
teoria gier po angielsku : game theory
tożsamość firmy po angielsku : corporate identity
towary często nabywane po angielsku : convenience goods
tworzenie marki po angielsku : branding
tygodnik wielonakładowy po angielsku : high-circulation weekly magazine
tylko patrzenie bez kupowania po angielsku : window-shopping
ukła tabelaryczny po angielsku : tabular format
układ cen na wykresie po angielsku : array of prices on the chart
układ graficzny reklamy po angielsku : layout
układ tabelaryczny po angielsku : tabulation
ulotka reklamowa po angielsku : circular
ulotka reklamowa po angielsku : folder
umowa leasingu po angielsku : lease
umowa wygaśnie po angielsku : the lease will lapse
upominek reklamowy po angielsku : freebie
usługi posprzedażne po angielsku : after-sales service
ustalić czas po angielsku : time
ustalić na pewnym poziomie po angielsku : pitch at some level
utracić ważność po angielsku : lapse
utrata konkurencyjności po angielsku : loss of competitiveness
uwaga mediów po angielsku : coverage
uwielbienie dla bohaterów po angielsku : hero worship
uzależnienie od zakupów po angielsku : compulsive buying
w ratach po sto złotych miesięcznie po angielsku : in installments of 100 PLN per month
walczyć ze zmieniającym się rynkiem po angielsku : combat the changing market
warstwa społeczna po angielsku : strata
wartość środkowa po angielsku : median
wartość marki po angielsku : brand equity
wartość marki po angielsku : brand value
wiedza o produkcie po angielsku : awareness of a product
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami po angielsku : discount superstore
wielkoformatowe tablice reklamowe po angielsku : billboards
wierność marce po angielsku : brand loyalty
wierzyć w oszczędzanie po angielsku : believe in hoarding money
wizerunek firmy po angielsku : corporate image
wizerunek marki po angielsku : brand image
wizerunek produktu po angielsku : product image
wizerunek publiczny po angielsku : public image
wkładka reklamowa po angielsku : insertion
własna agencja reklamowa po angielsku : house agency
własne czasopismo po angielsku : house magazine
wpłynąć na kogoś by coś kupił po angielsku : influence sb to buy sth
wprowadzać nowy produkt na rynek po angielsku : launch a product
wprowadzać w błąd po angielsku : delude
wprowadzać w błąd opinię publiczną po angielsku : delude the public
wskaźniki oglądalności po angielsku : ratings
wspólne stoisko po angielsku : joint stand
wsparcie reklamowe po angielsku : advertising support
wspierać wiarygodność marki po angielsku : support the credibility of a brand name
wybrać porę po angielsku : time
wycinki prasowe po angielsku : clippings
wydanie kieszonkowe po angielsku : pocket edition
wydatki konsumenckie po angielsku : consumer spending
wydatki na reklamę po angielsku : advertising costs
wydatki na reklamę po angielsku : advertising expenses
wydział mediów po angielsku : media department
wygenerowany komputerowo po angielsku : computer-generated
wykres kołowy po angielsku : pie chart
wykres kolumnowy po angielsku : histogram
wykres słupkowy po angielsku : bar chart
wykres słupkowy po angielsku : bar graph
wykupić miejsce po angielsku : book space
wymienić się informacjami po angielsku : exchange information
wynajęcie stoiska po angielsku : stand rental
wyniki kampanii reklamowej po angielsku : campaign turnover
wypaczony rozkład po angielsku : skewed distribution
wyrób markowy po angielsku : branded product
wyróżniający się po angielsku : distinctive
wyroby konkurencyjne po angielsku : competitive products
wywiad grupowy po angielsku : group interview
wywiad ukierunkowany po angielsku : guided interview
wziąć pod uwagę po angielsku : take into account
wzmocnić lojalność marki po angielsku : strenghten brand loyalty
wzorzec zachowania po angielsku : behaviour pattern
zachowanie konsumentów po angielsku : consumer behaviour
zadawać ludziom pytania po angielsku : ask people questions
zadowolenie konsumenta po angielsku : customer satisfaction
zakup reklam w mediach po angielsku : media buying
zakupy w jednym miejscu po angielsku : one-stop shopping
zapobiegliwość finansowa po angielsku : thrift
zarejestrowany znak handlowy po angielsku : registered trademark
zasada góry lodowej po angielsku : iceberg principle
zasięg efektywny po angielsku : effective reach
zasięg marki po angielsku : brand range
zaspokajać potrzeby czegoś po angielsku : cater to the neads of [sth]
zaspokoić potrzeby po angielsku : cater for (GB)
zaspokoić potrzeby po angielsku : cater to (US)
zdobyć [czyjąś] całkowitą uwagę po angielsku : enthral [sb]
zdobyć większy udział w rynku po angielsku : win a greater market share
zmienić politykę cenową po angielsku : change pricing policy
zniekształcony rozkład po angielsku : skewed distribution
znieść ryzyko czegoś po angielsku : bear the risk of [sth]
zorientowany na produkt po angielsku : product oriented
zorientowany na rynek po angielsku : market-oriented
zorientowany rynkowo po angielsku : market-oriented
zrzeszenie konsumentów po angielsku : consumer association
zwodzić opinię publiczną po angielsku : delude the public
  Langol.pl