langol.pl » Biznes » Rolnictwo

Rolnictwo

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

administrator rolny po angielsku : farm manager
Agencja Rynku Rolnego po angielsku : Agricultural Market Agency
bank kredytu rolnego po angielsku : farm loan bank
budżet gospodarstwa rolnego po angielsku : farm budget
cena produktów rolnych po angielsku : farm price
choroby grzybiczne po angielsku : fungal diseases
ciągnik rolniczy po angielsku : farm tractor
ciągnik rolniczy po angielsku : agricultural tractor
deklaracja podatkowa rolnika po angielsku : farm return
dotacje dla rolnictwa po angielsku : agricultural subsidies
działalność rolnicza po angielsku : agricultural activities
edukacja rolnicza po angielsku : agricultural education
ekonomika rolnictwa po angielsku : agricultural economics
ekstensywna gospodarka rolna po angielsku : low farming
gospodarka rolna po angielsku : farming
gospodarstwo rolne po angielsku : agricultural holding
gospodarstwo rolne po angielsku : farm
gospodarstwo rolne po angielsku : agricultural undertaking
handel produktami rolnymi po angielsku : trade in agricultural products
hipoteka ziemska po angielsku : farm mortgage
infrastruktura rolnicza po angielsku : agricultural infrastructure
intensywna gospodarka rolna po angielsku : high farming
jakość produktów rolnych po angielsku : farm products quality
kredyt rolniczy po angielsku : farm credit
kredyty dla rolnictwa po angielsku : agricultural credits
środki do produkcji rolnej po angielsku : agricultural inputs
środki spożywcze po angielsku : foodstuffs
ludność rolnicza po angielsku : agricultural population
mało urodzajna ziemia po angielsku : poor land
maszyny rolnicze po angielsku : agrucultural machinery
model gospodarki rolnej po angielsku : farming model
modernizacja gospodarstwa rolnego po angielsku : farm modernization
nadwyżki produktów rolnych po angielsku : farm surpluses
nakłady środków produkcji w rolnictwie po angielsku : farm inputs
narzędzia rolnicze po angielsku : farm implements
obszar trawiasty po angielsku : grassland
obszar upraw po angielsku : agricultural crop land
plan rozwoju obszarów wiejskich po angielsku : rural development plan
powierzchnia użytków rolnych po angielsku : agricultural area in use
poziom gospodarowania po angielsku : farming level
producent rolny po angielsku : agricultural producer
produkty rolno-spożywcze po angielsku : agricultural food products
produkty rolno-spożywcze po angielsku : agri-food products
prowadzenie gospodarstwa rolnego po angielsku : farm management
przedsiębiorstwo rolne po angielsku : farm business
przemysł spożywczy po angielsku : food industry
renta gruntowa po angielsku : farm rent
robotnik rolny po angielsku : farm worker
rolnictwo ekologiczne po angielsku : organic farming
rolnictwo ekologiczne po angielsku : ecological farming
rolnictwo ekstensywne po angielsku : extensive agriculture
rolnictwo światowe po angielsku : world agriculture
rolnictwo towarowe po angielsku : commercial agriculture
rolnictwo towarowe po angielsku : commodity farming
rolniczy kurs przeliczeniowy po angielsku : agricultural conversion rate
sektor rolno-przemysłowy po angielsku : agro-industry sector
sektor rolno-spożywczy po angielsku : agri-food sector
sektor rolny po angielsku : rural sector
siedlisko leśne po angielsku : forest habitat
siła robocza w rolnictwie po angielsku : farm labor force
spółdzielnia rolnicza po angielsku : agricultural cooperative
spis rolny po angielsku : agricultural census
subsydia rolnicze po angielsku : agricultural subsidies
subsydiować rolnictwo po angielsku : subsidize agriculture
system gospodarki rolnej po angielsku : farming system
systemy ochrony nasion po angielsku : seeds protection systems
systemy ochrony zbiorów po angielsku : crops protection systems
ubezpieczenie rolnicze po angielsku : agrucultural insurance
użytki rolne po angielsku : agricultural area
użytkowanie ziemi po angielsku : farm use
uprawiać rolę po angielsku : farm
wartość dodana w rolnictwie po angielsku : agricultural value added
wartość ziemi po angielsku : farm value
wspólna polityka rolna po angielsku : common agricultural policy
wydajność produkcji rolnej po angielsku : agricultural productivity
zabudowania gospodarskie po angielsku : farm buildings
zatrudnienie w rolnictwie po angielsku : agricultural employment
zdrowa żywność po angielsku : health food
ziemia uprawna po angielsku : arable land
zwierzę gospodarskie po angielsku : farm animal
zwierzęta gospodarskie po angielsku : farmyard animals
  Langol.pl