langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » ROCE

ROCE po angielsku

ROCE: return on capital employed Szukaj w Google

"return on capital employed" to także:

- zysk z zainwestowanego kapitału
- zwrot z zainwestowanego kapitału
- rentowność zaangażowanego kapitału

Inne:

ROIC return on invested capital
RONA return on net assets

Ze słowem "return":

zysk return
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
rentowność kapitału własnego return on equity
ROE return on equity
ROA return on assets
ROI return on investment
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rentowność aktywów netto return on net assets
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "capital":

zysk kapitałowy capital gain
inwestycja kapitałowa capital investment
kapitał własny owned capital (GB)
kapitał własny equity capital (US)
kapitał obrotowy floating capital (GB)
kapitał obrotowy current capital (US)
kapitalizacja capitalization
zdobyć kapitał raise capital
kapitał akcyjny share capital
kapitał zakładowy share capital
kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
kapitał założycielski start up capital
kapitał na rozwój development capital
kapitał obrotowy working capital
przekapitalizowany overcapitalized
niedokapitalizowany undercapitalized
aktywa trwałe capital assets

Ze słowem "employed":

przeciętne zatrudnienie average number of persons employed

Ze słowem "roce":

pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan
bieżąca stopa procentowa current interest rate
  Langol.pl