langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » Program wspierania małych firm

Program wspierania małych firm po angielsku

Program wspierania małych firm: Enterprise Investment Scheme Szukaj w Google
a także:
- EIS

Inne:

Ze słowem "investment":

fundusz inwestycyjny investment fund
zarządzać inwestycją manager an investment
analityk inwestycyjny investment analyst
fundusz wspólnego inwestowania pooled investment vehicle

Ze słowem "firm":

akcje firm samochodowych automobile stocks
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
firma chcąca wrogo przejąć inną black knight
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę white knight
firma składająca trzecią ofertę grey knight
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
akcje rozwojowych firm growth stock
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
firma zarządzająca aktywami asset management company
  Langol.pl