langol.pl » Biznes » Proces produkcji

Proces produkcji

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów po angielsku : [some company] produces a wide range of products
analiza elementów skończonych po angielsku : finite-element analysis
analiza metod pracy po angielsku : method study
analiza metod pracy po angielsku : method analysis
analiza produkcji po angielsku : product analysis
asortyment produkcji po angielsku : product range
badania i rozwój po angielsku : research and development
biznes plan po angielsku : business plan
blokada po angielsku : hold-up
brak surowców po angielsku : shortage of raw materials
budowa czegoś po angielsku : fabrication of something
budynek z otoczeniem po angielsku : premises
byle jaki po angielsku : shoddy
centrum badawcze po angielsku : research center
centrum szkoleniowe po angielsku : training center
ceny produkcji po angielsku : production prices
certyfikat jakości po angielsku : quality certificate
ciągłe naprawy po angielsku : constant repairs
ciągłe polepszanie po angielsku : continuous improvement
cykl produkcyjny po angielsku : production run
cykl produkcyjny po angielsku : process cycle
cykl produkcyjny po angielsku : production cycle
część zapasowa po angielsku : spare part
czas produkcji po angielsku : manufacturing time
czas produkcji po angielsku : production time
czynniki ograniczające produkcję po angielsku : production constraints
czynniki produkcji po angielsku : production factors
data center po angielsku : centrum danych
data center facility po angielsku : obiekt centrum danych
dźwig towarowy po angielsku : goods elevator
dobrze leżeć po angielsku : fit
doradca do spraw technicznych po angielsku : technical consultant
dostarczać [coś] w hurtowych ilościach po angielsku : deliver [sth] in bulk
drobiazgowa inspekcja po angielsku : meticulous inspection
drobiazgowa kontrola po angielsku : meticulous inspection
działka przemysłowa po angielsku : industrial site
elastyczny system produkcyjny po angielsku : flexible manufacturing system
formować nalewając do formy po angielsku : die-cast
główny produkt po angielsku : main product
gromadzić zapasy po angielsku : stockpile inventories
gwałtowne zwiększenie się [czegoś] po angielsku : proliferation of [sth]
hala produkcyjna po angielsku : shop
hala produkcyjna po angielsku : factory floor
hala produkcyjna po angielsku : shop floor
harmonogram czynności po angielsku : operations scheduling
integracja pionowa po angielsku : vertical integration
inwentaryzacja ciągła po angielsku : continuous stocktaking
inwestować w wyposażenie po angielsku : invest in equipment
kierownik hali po angielsku : floor manager
kierownik produkcji po angielsku : production manager
kierownik projektu po angielsku : project manager
kierownik zakładu po angielsku : plant manager
koło jakości po angielsku : quality circle
koło zębate po angielsku : gear
kompleks biurowy po angielsku : business park
kompleks przemysłowy po angielsku : industrial complex
konsola zdalna po angielsku : remote console
konstruktor maszyn po angielsku : machinist
kontrola ostateczna po angielsku : final inspection
kontrola postępu prac po angielsku : progress control
kontrola zapasów po angielsku : stock control
kontrolowanie zapasów po angielsku : strock control
koordynacja w czymś po angielsku : coordination in something
koszt bezpośredni po angielsku : direct cost
koszt jednostkowy po angielsku : unit cost
koszt pracy na jednostkę produkcji po angielsku : labor cost per output unit
koszt produkcji po angielsku : manufacturing cost
koszt produkcji po angielsku : production cost
koszt wytwarzania po angielsku : manufacturing cost
koszt zlecenia prac po angielsku : work order cost
koszty dystrybucji po angielsku : distribution expenses
koszty energii po angielsku : energy costs
koszty magazynowania po angielsku : storage costs
koszty ogólne produkcji po angielsku : manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji po angielsku : production overhead
koszty ogólnozakładowe po angielsku : factory overhead
koszty ogólnozakładowe po angielsku : industrial overheads
koszty produkcji po angielsku : manufacturing costs
koszty produkcji po angielsku : costs of production
koszty produkcji po angielsku : manufacturing expenses
koszty rozpoczęcia działalności po angielsku : start up costs
koszty składowania po angielsku : warehousing costs
koszty stałe produkcji po angielsku : fixed manufacturing costs
koszty wytworzenia po angielsku : manufacturing expenses
koszty zbytu po angielsku : distribution expenses
kroki procesu produkcji po angielsku : steps in the production process
kryteria jakości po angielsku : quality criteria
laboratorium badawcze po angielsku : research laboratory
ładowanie maszynowe po angielsku : machine loading
łańcuch produkcji po angielsku : production chain
linia montażowa po angielsku : assembly line
linia produkcji ciągłej po angielsku : continuous processing line
losowa kontrola po angielsku : random inspection
środek zapobiegawczy po angielsku : precaution
środki bezpieczeństwa po angielsku : safety measures
środki produkcji po angielsku : means of production
śrubokręt elektryczny po angielsku : electric screwdriver
luka technologiczna po angielsku : technological gap
mający braki kadrowe po angielsku : understaffed
marka fabryczna po angielsku : manufacturer's brand
maszyny i urządzenia po angielsku : machinery and equipment
materiały pomocnicze po angielsku : auxiliary materials
metoda przetwarzania po angielsku : processing method
metody stosowane w produkcji po angielsku : production methods
miernik ciśnienia po angielsku : pressure gauge
moce produkcyjne po angielsku : capacity
mocno ze sobą połączone po angielsku : interlocking
model komputerowy po angielsku : computer model
modyfikacja narzędzi po angielsku : modification of tools
montaż poza granicami kraju po angielsku : offshore assembly
montaż za granicą po angielsku : offshore assembly
na miejscu po angielsku : on site
na składzie po angielsku : in stock
nadmiarowe moce produkcyjne po angielsku : excess capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych po angielsku : surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych po angielsku : excess capacity
nadwyżka zdolności produkcyjnych po angielsku : overcapacity
narzędzie elektryczne po angielsku : power tool
narzędzie o napędzie elektrycznym po angielsku : power tool
natężenie światła w pomieszczeniu po angielsku : intensity of lighting in a room
naukowe zarządzanie po angielsku : scientific management
nie przyjąć po angielsku : reject
nieobciążone moce przemysłowe po angielsku : idle plant capacity
niezerealizowane zamówienia po angielsku : order backlog
normy produkcyjne po angielsku : production standards
obiekt mający jakieś przeznaczenie po angielsku : facility
obniżenie kwalifikacji po angielsku : deskilling
obrabiać coś maszynowo po angielsku : machine something
obrabiarka sterowana numerycznie po angielsku : CNC machine
obrabiarka sterowana numerycznie po angielsku : computer numerically controlled
obsługa oprogramowania po angielsku : operation of the software
obsługa techniczna po angielsku : maintenance
odroczyć plany po angielsku : shelve plans
ogólne zarządzanie jakością po angielsku : total quality management
okres przestoju po angielsku : downtime
okres wyłączenia po angielsku : downtime
operator obrabiarki po angielsku : machinist
opuszczony budynek po angielsku : derelict building
półfabrykaty po angielsku : semi-finished goods
pasować do obudowy po angielsku : fit in the housing
planowanie materiałowe po angielsku : materials planning
planowanie procesów po angielsku : process planning
planowanie produkcji po angielsku : production planning
planowanie projektu po angielsku : project planning
podtrzymywać tempo wzrostu po angielsku : sustain growth
pokryć koszty po angielsku : defray costs
poniżej standardu po angielsku : substandard
posiadający wiele kwalifikacji po angielsku : multi-skilled
posiadane towary po angielsku : stock-in-trade
potencjał produkcyjny po angielsku : production potential
powierzchnia użytkowa po angielsku : floor space
poziom kolejnych zamówień po angielsku : reorder level
poziom zapasów po angielsku : stock level
praca manualna po angielsku : labour hand-work
praca manualna po angielsku : manual labour
pracownik linii montażowej po angielsku : assembly line worker
pracownik linii produkcyjnej po angielsku : line worker
pracownik produkcyjny po angielsku : production worker
problem do rozwiązania przed dalszym działaniem po angielsku : hurdle
proces ciągły po angielsku : continuous process
proces montażu po angielsku : assembly process
proces produkcji po angielsku : production process
procesy produkcyjne po angielsku : industrial processes
produkcja jednorazowa po angielsku : one-off production
produkcja masowa po angielsku : bulk production
produkcja masowa po angielsku : large-scale production
produkcja masowa po angielsku : mass-produce
produkcja pilotażowa po angielsku : pilot production
produkcja potokowa po angielsku : flow production
produkcja przemysłowa po angielsku : industrial production
produkcja seryjna po angielsku : batch production
produkcja w toku po angielsku : work-in-progress products
produkcja wspomagana komputerowo po angielsku : computer-aided manufacturing
produkcja wspomagana komputerowo po angielsku : CAM
produkcja zakładu po angielsku : output of a plant
produkcja zintegrowana komputerowo po angielsku : computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo po angielsku : CIM
projektowany przy pomocy komputera po angielsku : computer-designed
przeanalizować elementy procesu po angielsku : break down a process
przekładnia zębata po angielsku : gear
przekroczyć czyjeś możliwości po angielsku : outstrip someone's abilities
przekroczyć czyjeś możliwości na zrobienie czegoś po angielsku : outstrip someone's ability to do something
przemysł przetwórczy po angielsku : manufacturing industry
przenieść produkcję za granicę po angielsku : move production abroad
przenośnik taśmowy po angielsku : conveyor belt
przerost zatrudnienia po angielsku : overmanning
przyrząd pomiarowy po angielsku : gauge
przywieszka cenowa po angielsku : price tag
pulpit sterowniczy po angielsku : console
rejon przemysłowy po angielsku : industrial area
robot spawający po angielsku : welding robot
roboty linii montażowej po angielsku : assembly line robots
robotyzacja po angielsku : robitization
ropa nieprzetworzona po angielsku : crude oil
rotacja pracowników po angielsku : personnel rotation
rotacja pracowników po angielsku : personnel turnover
rotacja zapasów po angielsku : stock turnover
rotacja zapasów po angielsku : inventory turnover
rozcieńczyć [coś] [czymś] po angielsku : dilute [sth] with [sth]
ruda żelaza po angielsku : iron ore
sąsiadujący obiekt po angielsku : adjoining facility
samodzielna grupa robocza po angielsku : autonomous work group
sektor podstawowy po angielsku : primary sector
sektor usług po angielsku : tertiary sector
serwer kasetowy po angielsku : blade server
skaner optyczny po angielsku : optical scanner
sporządzać plan po angielsku : draw a plan
sprzedawać coś w partiach po angielsku : sell something in lots
stały wzrost gospodarki światowej po angielsku : sustained growth of the world economy
stały wzrost produkcji po angielsku : sustained growth of output
stan zapasów po angielsku : stock level
step up po angielsku : przyspieszyć
sterowanie numeryczne po angielsku : numerical control
sterowanie numeryczne po angielsku : NC
sterowany numerycznie po angielsku : numerically controlled
sterownik programowalny po angielsku : programmable controller
stop [czegoś] z [czymś] po angielsku : alloy of [sth] and [sth]
strategiczne dostosowanie produktów po angielsku : strategic product-line adjustment
straty materiałowe po angielsku : wastage of materials
struktura produkcji po angielsku : product mix
studium wykonalności po angielsku : feasibility study
system produkcji just-in-time po angielsku : just-in-time manufacturing
szczytowa wydajność po angielsku : peak efficiency
teren niezabudowany po angielsku : green-field site
teren przemysłowy po angielsku : industrial estate
teren przemysłowy po angielsku : industrial park
teren przeznaczony na budowę po angielsku : green-field site
test laboratoryjny po angielsku : laboratory test
test wytrzymałościowy po angielsku : endurance test
transportować jako prefabrykaty po angielsku : transport in prefabricated sections
transportować w całości po angielsku : ship in one piece
urządzenia badawcze po angielsku : research facilities
usprawniający pracę po angielsku : labour-saving (GB)
usprawniający pracę po angielsku : labor-saving (US)
ustalenie kolejności operacji po angielsku : sequencing
w fazie wykończenia po angielsku : in process of completion
w jaskrawym kolorze po angielsku : day-glo
wąskie gardło po angielsku : bottleneck
wózek widłowy po angielsku : forklift truck (GB)
wózek widłowy po angielsku : forklift (US)
warsztat maszynowy po angielsku : machine shop
warsztat z maszynami po angielsku : machine shop
własność przemysłowa po angielsku : industrial property
wolne moce przemysłowe po angielsku : idle plant capacity
wprowadzać coś stopniowo po angielsku : phase something in
wskaźnik produkcji po angielsku : production index
wskaźnik wydajności po angielsku : productivity indicator
wszechstronnie wykwalifikowany po angielsku : multi-skilled
wtłaczać do formy po angielsku : die-cast
wychodzące dostawy po angielsku : outgoing shipments
wycofywać [coś] stopniowo po angielsku : phase [sth] out
wydział opakowań po angielsku : packing department
wykonywać [coś] na zamówienie po angielsku : make [sth] to order
wykorzystanie mocy produkcyjnych po angielsku : plant utilization
wykorzystanie zakładu po angielsku : plant utilization
wykorzystywać [coś] efektywnie po angielsku : utilize [sth]
wykres chronologiczny po angielsku : flow chart
wykres kolumnowy po angielsku : bar chart
wymagający znacznej siły roboczej po angielsku : labor-intensive
wymiana pracowników po angielsku : personnel replacement
wyposażenie specjalnego przeznaczenia po angielsku : specific-purpose equipment
wyposażenie w nowe narzędzia po angielsku : retooling
wyposarzyć w narzędzia i maszyny po angielsku : tool up
wyprodukować dużą ilość [czegoś] po angielsku : churn [sth] out
wyrób gotowy po angielsku : finished product
wyrób montowany na zlecenie po angielsku : assemble-to-order product
wytwarzać coś maszynowo po angielsku : machine something
wywiad przemysłowy po angielsku : industrial espionage
zakład montażowy po angielsku : assembly plant
zakład odsalania wody morskiej po angielsku : desalination plant
zakład pilotażowy po angielsku : pilot plant
zakład produkcyjny po angielsku : factory
zakład przemysłowy po angielsku : industrial plant
zakłady produkcyjne po angielsku : manufacturing plants
zakup wyposażenia po angielsku : equipment purchase
zamknięcie zakładu po angielsku : closure of a plant
zaniedbany budynek po angielsku : derelict building
zaopatrzenie się w nowe narzędzia po angielsku : retooling
zaopatrzyć się w narzędzia i maszyny po angielsku : tool up
zapas buforowy po angielsku : buffer stock
zapas buforowy po angielsku : reserve stock
zapas minimalny po angielsku : buffer stock
zapas minimalny po angielsku : reserve stock
zapas wyrobów gotowych po angielsku : finished goods inventory
zapasy towarów niesprzedanych po angielsku : unsold stocks
zaprojektowany na zamówienie po angielsku : purpose designed
zarządzanie kadrami po angielsku : personnel management
zarządzanie produkcją po angielsku : production management
zarządzanie projektem po angielsku : project management
zarządzanie zasobami ludzkimi po angielsku : personnel management
zatrzymanie na linii montażowej po angielsku : hold-up on an assembly line
zdolność produkcyjna po angielsku : productive capacity
zlecenie wykonania po angielsku : job order
zmniejszenie zapasów po angielsku : stock depletion
zmontować i postawić coś po angielsku : assemble and erect somenthing
zużycie na jednostkę po angielsku : consumption per unit
zwiększyć wydajność po angielsku : speed up
  Langol.pl