langol.pl » Ogólne » Ogólne

Ogólne

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] mogłoby być przydatne po angielsku : [sth] might not go amiss
[coś] musi się wydarzyć po angielsku : bound to do [sth]
[coś] następujące w wyniku po angielsku : ensuing [sth]
[coś] stanowi [x] procent [czegoś] po angielsku : [sth] comprises [x] per cent of [sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] po angielsku : [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
[coś] w porównaniu z [czymś] po angielsku : [sth] as compared with [sth]
[coś] wymaga osobnego wykazania po angielsku : [sth] must be shown separately
[coś] zawiera [x], [y] i [z] po angielsku : [sth] comprises of [x], [y] and [z]
[produkt] w wersji podstawowej po angielsku : plain-vanilla [product]
[robić coś] jawnie lub niejawnie po angielsku : [do sth] overtly or covertly
[robić coś] w celu [uzyskania czegoś] po angielsku : [do sth] with the purpose of [achieving sth]
[robić coś] z lekką niechęcią po angielsku : [do sth] with some dismay
[robić coś] z rozwagą po angielsku : [do sth] with care
[to jest] jedyny wyjątek od powyższego po angielsku : [it is] the only exception to the above
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] po angielsku : [design] detracts from [message]
[x] procentowy skok z [y] po angielsku : [x] percent jump from [y]
[x] procentowy wzrost [czegoś] po angielsku : [x] percent boost in [sth]
[zrobić coś] jak najwcześniej po angielsku : [do sth] at the earliest
[zrobić coś] pod wpływem chwili po angielsku : [do sth] on a whim
argumenty za i przeciw po angielsku : pros and cons
atrakcyjny w wyglądzie po angielsku : attractive to look at
awersja do [czegoś] po angielsku : aversion to [sth]
azyl po angielsku : asylum
bardziej ogólny obraz [czegoś] po angielsku : more comprehensive view of [sth]
bardzo ciekawa książka po angielsku : page-turner
bardzo kochany po angielsku : much loved
bardzo mały po angielsku : paltry
bardzo ważny po angielsku : all-important
bez żadnych przykrych niespodzianek po angielsku : without incident
bez ogródek po angielsku : bluntly
bezpieczna inwestycja po angielsku : blue-chip investment
bezpośrednio poprzedzający po angielsku : immediately preceding
bieżnia treningowa po angielsku : treadmill
biznes dostarczający [czegoś] po angielsku : purveyor of [sth]
biznes z wysokimi marżami po angielsku : high-margin business
blizko powiązany z [czymś] po angielsku : closely interwoven with [sth]
blok państw proradzieckich po angielsku : pro-soviet bloc
blokada twórcza pisarza po angielsku : writer's block
blokować [coś] po angielsku : dam [sth] up
blokować [uczucia] po angielsku : dam up [feelings]
bluza drużyny sportowej po angielsku : team jersey
boisko do futbolu amerykańskiego po angielsku : gridiron
brać w [czymś] udział po angielsku : take part in [sth]
brak [czegoś] po angielsku : lack of [sth]
bronić [czyichś] interesów po angielsku : uphold [sb's] interests
brutalna rzeczywistość po angielsku : brutal reality
budynek z własnościowymi mieszkaniami i częściami wspólnymi po angielsku : condominium
być [czymś] zalanym po angielsku : be awash in [sth]
być budowanym od zera po angielsku : be built from scratch
być na pewno martwym po angielsku : be as dead as a doornail
być na równi z [czymś] po angielsku : be in line with [sth]
być odpowiednim dla [czegoś] po angielsku : be appropriate for [sth]
być powitanym przez [coś] po angielsku : be greeted by [sth]
być przeszkodą dla [czegoś] po angielsku : be a hindrance to [sth]
być solą w [czyimś] oku po angielsku : be a thorn in [sb's] side
być spanikowanym po angielsku : feel very panicky
być synonimem [czegoś] po angielsku : be synonymous with [sth]
być tak dobrym jak coś po angielsku : live up to [sth]
być tym samym co po angielsku : be synonymous with [sth]
być w stanie [coś] osiągnąć po angielsku : be in of contention for [sth]
być w stanie [coś] zrobić po angielsku : be capable of doing [sth]
być w sytuacji bez wyjścia po angielsku : be in a bind
być w toku po angielsku : be underway
być z [kimś] skłóconym po angielsku : have a rift with [sb]
być z [kimś] w przymierzu po angielsku : be allies with [sb]
być za [czymś] po angielsku : to be in favour of [sth]
być zalanym danymi po angielsku : be awash in data
być zarozumiałym po angielsku : swank
być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik po angielsku : work as a temp
być zwolennikiem [czegoś] po angielsku : espouse [sth]
bzdura oparta na domysłach po angielsku : speculative drivel
całe spektrum [czegoś] po angielsku : whole range of [sth]
cechować się po angielsku : feature
cechy charakterystyczne po angielsku : characteristic features
centrum miasta po angielsku : downtown area
centrum tranzytowe po angielsku : transit hub
chwiać się po angielsku : teeter
chwilowa moda na [coś] po angielsku : fad for [sth]
chylić się ku upadkowi po angielsku : be in decline
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] po angielsku : procrastinate [doing sth]
co drugi dzień po angielsku : every other day
co drugi rok po angielsku : every other year
co drugi tydzień po angielsku : every other week
co drugie [coś] po angielsku : every other [sth]
coraz lepsza reputacja po angielsku : growing reputation
część druga po angielsku : sequel
czekać na okazję po angielsku : bide your time
czekać w kolejce do kasy po angielsku : wait in the checkout line
członek gangu motocyklowego po angielsku : biker
czołowy przewoźnik po angielsku : flagship carrier
czynnik produkcji po angielsku : input
czynnik zewnętrzny po angielsku : external factor
czysta forma [czegoś] po angielsku : pure form of [sth]
czysta kartka papieru po angielsku : blank sheet of paper
czytelny podpis po angielsku : legible signature
dalekiego zasięgu po angielsku : long-haul
dane ilościowe po angielsku : quantitative data
decydująca rola po angielsku : crucial role
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] po angielsku : coax [sb] into [doing sth]
diabelsko skomplikowany po angielsku : fiendishly complex
długo oczekiwany po angielsku : long-awaited
do teraz po angielsku : hitherto
dobić targu po angielsku : cut a deal
dobra forma po angielsku : good shape
dokładny odpowiednik [czegoś] po angielsku : the exact equivalent of [sth]
dom nad rzeką po angielsku : riverfront home
dom zastępczy po angielsku : foster home
dopatrywać się niebezpieczeństwa po angielsku : look for a catch
doradzić [komuś] jak zrobić [coś] po angielsku : advice [sb] on how to [do sth]
dorównać [czemuś] po angielsku : rival [sth]
dorównać czemuś po angielsku : live up to [sth]
dorzucić [coś] po angielsku : throw [sth] in
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] po angielsku : get an earbashing from [sb] for [sth]
dostawca usług komórkowych po angielsku : wireless carrier
dotacje rządowe po angielsku : subsidies
dotrzymanie terminu jest zagrożone po angielsku : meeting the deadline is jeopardised
dotychczas nieznany po angielsku : previously unknown
dotyczący pojęć i zasad po angielsku : conceptual
droga dostępowa po angielsku : access road
drugi rok studiów po angielsku : sophomore year
drut do duszenia po angielsku : garrote
duże osiągnięcie po angielsku : feat
duży wachlarz czegoś po angielsku : plethora of [sth]
dyrektor naczelny po angielsku : chief executive
dyrektor naczelny po angielsku : chief executive
dyrektor wyższego szczebla po angielsku : executive
dysk przenośny USB po angielsku : USB drive
dzięki zbiegowi okoliczności [coś się stało] po angielsku : by happenstance [sth happened]
dziedzictwo historii po angielsku : historical heritage
dziwnym zbiegiem okoliczności [coś się stało] po angielsku : by a strange happenstance [sth happened]
ekscytująca książka po angielsku : blockbuster book
ekscytujący film po angielsku : blockbuster movie
ekspert od spraw polityki po angielsku : political pundit
ekspert od spraw sportu po angielsku : sports pundit
eksperyment kontrolowany po angielsku : controlled experiment
eksperyment laboratoryjny po angielsku : laboratory experiment
elektryczność z turbin wiatrowych po angielsku : wind power
element dekoratorski po angielsku : knick-knack
elementarna wiedza po angielsku : rudimentary knowledge
elita intelektualna po angielsku : intelligentsia
fabrycznie nowy po angielsku : in pristine condition
fałszowanie wyborów po angielsku : electoral malpractice
fałszywe dokumenty po angielsku : counterfeit documents
faza początkowa [czegoś] po angielsku : th inicial phase of [sth]
firma consultingowa po angielsku : consultancy
fundusz zamrożony po angielsku : hedge fund
gaz z łupków skalnych po angielsku : shale gas
gaz ziemny po angielsku : natural gas
główna idea dyskusji po angielsku : main thrust of a discussion
główne cechy [czegoś] po angielsku : salient features of [sth]
głowa państwa po angielsku : head of state
gorące życzenia po angielsku : fervent wishes
gracz w gry komputerowe po angielsku : videogamer
gracz w gry wideo po angielsku : videogamer
granica pomiędzy [czymś] i [czymś] po angielsku : boundary between [sth] and [sth]
gruba ryba po angielsku : bigwig
grupa ludzi albo działalność mająca powodzenie po angielsku : bandwagon
grzebać w [czymś] po angielsku : poke about in [sth]
gwałtowny spadek po angielsku : slump
gwałtowny wzrost kreatywności po angielsku : outpouring of creativity
hartowane szkło po angielsku : tempered glass
historia kredytowa po angielsku : credit report
iść dumnym krokiem po angielsku : sashay
improwizować przy robieniu [czegoś] po angielsku : play [sth] by ear
inauguracja nowego produktu po angielsku : rollout
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi po angielsku : scoop
inwestor prywatny po angielsku : business angel
inwestor zalążkowy po angielsku : business angel
istnieje możliwość, że [coś] po angielsku : it is likely that [sth]
izba rozrachunkowa po angielsku : clearing house
jak najszybciej po angielsku : in real time
jak określono [gdzieś] po angielsku : as defined in [sth]
jak podano powyżej po angielsku : as stated above
jak podano wcześniej po angielsku : as mentioned before
jak poprzednio podano po angielsku : as mentioned before
jak tylko pozwolą na to okoliczności po angielsku : as soon as circumstances permit
jak w niniejszym przypadku po angielsku : as in this case
jak zaznaczono po angielsku : as indicated
jak zwykle po angielsku : as usual
jako oddzielna pozycja po angielsku : as a separate item
jako ogólna zasada po angielsku : as a general rule
jako taki po angielsku : as such
jawny rasizm po angielsku : overt racism
język angielski podstawowy po angielsku : basic English
język angielski w biznesie po angielsku : business English
język ojczysty po angielsku : native language
kąty przyległe po angielsku : adjacent angles
kalesony po angielsku : long underwear
kalkulacja [czegoś] po angielsku : calculation of [sth]
kara cielesna po angielsku : corporal punishment
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] po angielsku : where there is a reason to fear that [sth]
kierowany przez władze miejskie po angielsku : city-run
kierunek podróży po angielsku : destination
kilkaset zajęcy po angielsku : several hundred rabbits
kłócić się ze sobą nawzajem po angielsku : argue with each other
kolejka do kasy po angielsku : checkout line
Komisarz Spraw Wewnętrznych po angielsku : Commissar of Internal Affairs
kompromis pomiędzy [czymś] i [czymś] po angielsku : trade-off between [sth] and [sth]
konieczne są dalsze wyjaśnienia po angielsku : further explanations are required
koniecznie trzeba to zobaczyć po angielsku : must-see
kontrakt nagraniowy po angielsku : record contract
kontrola na miejscu po angielsku : on-the-spot check
kopać [gdzieś] po angielsku : burrow into [sth]
korzyść w długim okresie po angielsku : long-term benefit
kosztowne przedsięwzięcie po angielsku : a white elephant
koszty utrzymania po angielsku : maintenance costs
koszty utrzymania po angielsku : subsistence costs
krajobraz miasta po angielsku : townscape
krótki przedział czasowy po angielsku : stint
kwota wykazana w osobnej pozycji po angielsku : amount shown as separate item
łagodzić efekty [czegoś] po angielsku : mitigate the effects of [sth]
lekkomyślnie wydać pieniądze na [coś] po angielsku : splurge out on [sth]
liczba zabitych po angielsku : death toll
linka do duszenia po angielsku : garrote
lista uprawnionych do głosowania po angielsku : electoral register
lista uprawnionych do głosowania po angielsku : electoral roll
ślinić się na widok [czegoś] po angielsku : drool over [sth]
ślizgać się po angielsku : skid
lśniący i gładki po angielsku : sleek
środki chemiczne opóźniające płomienie po angielsku : flame retardant chemicals
żeby [coś zrobić] po angielsku : in order to [do sth]
żyć poniżej mimimum egzystencji po angielsku : live below the breadline
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] po angielsku : having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
mający związek po angielsku : relevant
małe wydatki po angielsku : minor expenses
mało znana technika po angielsku : little known technique
mały port rekreacyjny po angielsku : marina
mam przyjemność przekazać po angielsku : i am pleased to convey
metodą prób i błędów po angielsku : through trial and error
metody amortyzacji obejmują [coś] po angielsku : depreciation methods include [sth]
Międzynarodowy Fundusz Walutowy po angielsku : International Monetary Fund
mieć [coś] pod kontrolą po angielsku : be in control of [sth]
mieć [coś] wyjątkowego po angielsku : boast [sth]
mieć do [kogoś] urazę po angielsku : have a grudge against [sb]
mieć inną opinię po angielsku : be of a different opinion
mieć na wyposażeniu po angielsku : feature
mieć obsesję na [czyimś lub czegoś punkcie] po angielsku : obsess over [sb or sth]
mieć przewagę [nad kimś] po angielsku : have the edge [over sb]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] po angielsku : have pleasure in [doing sth]
mieć tendencję wzrostową po angielsku : be on the up
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] po angielsku : have difficulty in [doing sth]
mieć ubranie na zmianę po angielsku : have a change of clothes
mieć w [czymś] interes po angielsku : have a vested interest in [sth]
mieć wydatki po angielsku : incur expenses
mieć z [kimś] sprzeczkę po angielsku : have a run-in with [sb]
miejsce [czegoś] po angielsku : locus of [sth]
miejsce pobytu [kogoś] po angielsku : whereabouts of [sb]
miejsce pochodzenia po angielsku : origin
mistrzowskie posunięcie po angielsku : masterstroke
moc finansowa po angielsku : financial clout
możliwy do wykonania po angielsku : feasible
możliwym do wykonania jest [zrobienie czegoś] po angielsku : it is feasible to [do sth]
most powietrzny po angielsku : airlift
mroczna sceneria po angielsku : dark setting
musisz być wyczulony na [coś] po angielsku : you must be alert to [sth]
musisz pamiętać, że [coś] po angielsku : you should bear in mind that [sth]
mylić [coś] z [czymś] po angielsku : confuse [sth] with [sth]
myszkować w [czymś] po angielsku : poke about in [sth]
na [czyjś] rachunek po angielsku : for the account of [sb]
na każdych warunkach po angielsku : on any terms
na koniec roku po angielsku : at the end of the year
na korzystnych warunkach po angielsku : on favorable conditions
na możliwie najlepszych warunkach po angielsku : on best possible terms
na niższym pułapie [czekoś] po angielsku : at/in the lower echelons of [sth]
na niższym szczeblu [czegoś] po angielsku : at/in the lower echelons of [sth]
na odludziu po angielsku : in the back of beyond
na podstawie dostępnych informacji po angielsku : on the basis of the information available
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] po angielsku : by agreement between [sb] and [sb]
na podstawie warunków kontraktu po angielsku : under the terms of contract
na przestrzeni [x] tygodni po angielsku : over a [x]-week period
na przydład po angielsku : for instance
na rzecz [kogoś] po angielsku : in favour of [sb]
na warunkach [czegoś] po angielsku : on the terms of [sth]
na wielką skalę po angielsku : on a grand scale
na własną odpowiedzialność po angielsku : on its own responsibility
na własny rachunek po angielsku : on one's own account
na wniosek [kogoś] po angielsku : on the request of [sb]
na wyższym szczeblu [czegoś] po angielsku : at/in the upper echelons of [sth]
na zasadach handlowych po angielsku : on commercial basis
na zasadzie wyjątku po angielsku : by way of exception
na zasadzie wzajemności po angielsku : on reciprocal basis
na zasiłku po angielsku : on welfare
na zlecenie i rachunek [kogoś] po angielsku : by order and for account of [sb]
nabrać czegoś po angielsku : pick [sth] up
nachodzenie na siebie [czegoś] i [czegoś] po angielsku : overlap between [sth] and [sth]
naczynia i sztućce po angielsku : crockery and cutlery
nadajnik Bluetooth po angielsku : bluetooth facilities
nadawać [czemuś] opływowe kształty po angielsku : streamline [sth]
nadeszła chwila prawdy po angielsku : the moment of truth has arrived
nadmiernie optymistyczny po angielsku : overly optimistic
nadużycie wyborcze po angielsku : electoral malpractice
najszybciej, jak to możliwe po angielsku : as quickly as possible
najważniejsza część problemu po angielsku : crux of the problem
najważniejsze cechy [czegoś] po angielsku : salient features of [sth]
nakład środków po angielsku : input
nalewać paliwo po angielsku : dispense fuel
namalować krajobraz po angielsku : paint a landscape
namierzyć prawdziwe przyczyny [czegoś] po angielsku : pinpoint root causes of [sth]
napęd USB po angielsku : USB drive
napawać się [czymś] po angielsku : gloat over [sth]
narastanie społecznych emocji po angielsku : groundswell
narazić [kogoś] na niebezpieczeństwo po angielsku : imperil [sb]
nastąpić po [czymś] po angielsku : follow [sth]
nastąpienie [czegoś] po angielsku : onset of [sth]
nastanie [czegoś] po angielsku : the advent of [sth]
następne [coś] po angielsku : ensuing [sth]
natknąć się na [coś] po angielsku : run into [sth]
natknąć się na [coś] po angielsku : come across [sth]
nawarstwiać się po angielsku : play out
negatywnie na [coś] wpływać po angielsku : tell on [sth]
nic wartościowego po angielsku : nothing of value
nie bądź taki skromny po angielsku : don't sell yourself short
nie bacząc na recesję po angielsku : defying the recession
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć po angielsku : be out of contention for [sth]
nie być w stanie [czegoś] zrobić po angielsku : fail to do [sth]
nie dawać się osiągnąć przez kogoś po angielsku : elude [sb]
nie dotyczy po angielsku : does not apply
nie później niż [x] po angielsku : at any time prior to [x]
nie później niż dnia [x] po angielsku : no later than [x]
nie zgadzać się na [coś] po angielsku : dissent from [sth]
nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] po angielsku : beg to differ with [sb] on [some point]
nieczytelny podpis po angielsku : illegible signature
niedobór [czegoś] po angielsku : shortfall in [sth]
niegdysiejsze czasy po angielsku : the days of yore
nieistotny względem [jakiejś kwestii] po angielsku : extraneous to [some issue]
niekompetentna odpowiedź po angielsku : inept answer
niekompetentny w [czymś] po angielsku : inept at [sth]
nieść ciężkie brzemię po angielsku : burden to bear
nieścisłość informacji po angielsku : inaccuracy of information
nieświadomy [czegoś] po angielsku : clueless about [sth]
niemarkowy środek do prania po angielsku : off-brand laundry detergent
niespłacony kredyt po angielsku : bad loan
niezależnie od powyższego po angielsku : apart from the above
niniejszym informujemy po angielsku : this is to inform you
niniejszym listem potwierdzamy [coś] po angielsku : this letter shall confirm [sth]
o ile to możliwe po angielsku : as far as possible
o ile wiadomo po angielsku : as far as it is known
o ile wykonalne po angielsku : as far as practicable
obarczony wieloma problemami po angielsku : embattled
obcięty na jeża po angielsku : crew-cut
obejmujący wszystko po angielsku : all-encompassing
obserwować coś z zainteresowaniem po angielsku : eye
obserwować rynek z zainteresowaniem po angielsku : eye the market
obudziś [kogoś] po angielsku : give [sb] a boost
ocena zdolności kredytowej po angielsku : credit score
odbiornik Bluetooth po angielsku : bluetooth facilities
odizolowany od [czegoś] po angielsku : insulated from [sth]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty po angielsku : put off [doing sth] until the last minute
odliczanie do [czegoś] rozpoczęte po angielsku : countdown to [sth] has already begun
odmówić komentarza po angielsku : decline to comment
odmówić posłuszeństwa czemuś po angielsku : defy [sth]
odmówic [zrobienia czegoś] po angielsku : decline to [do sth]
odnieść porażkę po angielsku : fail
odpady radioaktywne po angielsku : radioactive waste
odpowiednio zatwierdzone po angielsku : duly approved
odsuwać się od [czegoś] z odrazą po angielsku : recoil from [sth]
odwiedzić [kogoś] po angielsku : pay a visit to [sb]
odwracać uwagę od [czegoś] po angielsku : detract from [sth]
odzyskać opanowanie po angielsku : regain composure
odzyskać siły po angielsku : recover
ogólno amerykański po angielsku : pan-American
ograniczyć [coś] po angielsku : circumscribe [sth]
okres urzędowania po angielsku : tenure
olbrzymie kwoty po angielsku : vast sums
opaść pod ciężarem [czegoś] po angielsku : sag under the weight of [sth]
oparte na faktach [coś] po angielsku : fact-based [sth]
operator naziemnej sieci telefonicznej po angielsku : landline operator
optować za [czymś] po angielsku : to be in favour of [sth]
organizacja czuwająca nad prawidłowością po angielsku : watchdog
organizator zbiórki na cele dobroczynne po angielsku : fundraiser
osoba nie rozróżniająca kolorów po angielsku : colour-deficient person
osoba nominowana po angielsku : nominee
osoba nosząca kije golfowe po angielsku : caddy
osoba ubiegająca się o azyl po angielsku : asylum seeker
oszczędnosc paliwa po angielsku : fuel economy
otrzymać pozwolenie na [coś] po angielsku : be cleared for [sth]
otworzyć nowy rozdział w historii po angielsku : turn over a new leaf in history
paliwo kopalne po angielsku : fossil fuel
państwo członkowskie po angielsku : member state
pójść zgodnie z planem po angielsku : go according to plan
półka z przyprawami po angielsku : condiment shelf
pas ruchu po angielsku : lane
perspektywa sukcesu w krótkim okresie po angielsku : prospects of success in the near term
pewność siebie po angielsku : self-confidence
pierdółka upiększająca po angielsku : knick-knack
plany awaryjne po angielsku : contingency plans
płomienie ogarnęły [coś] po angielsku : flames engulfed [sth]
po pewnym czasie po angielsku : over time
po przeciwnej stronie po angielsku : at the other extreme
pobić [jakiś] rekord po angielsku : break [some] record
pobić rekord po angielsku : break a record
pochylił się żeby zawiązać sznurówkę po angielsku : he leaned over to tie his shoe
początkujący reporter po angielsku : cub reporter
pod wieloma względami po angielsku : in many respects
pod względem po angielsku : in terms of
pod znakiem zapytania po angielsku : questionable
podciągnąć [coś] szybko po angielsku : hike [sth] up
poddać się po angielsku : back down
podejście całościowe po angielsku : holistic approach
podekscytowany po angielsku : fired up
podkręcać [coś] po angielsku : tweak [sth]
podkręcić coś po angielsku : crank [sth] up
podnieść [kogoś] po angielsku : give [sb] a boost
podnieść czynsz po angielsku : raise the rent
podniesć czynsze po angielsku : jack up rents
podobnie myślący zwolennicy [czegoś] po angielsku : like-minded adherents of [sth]
podpis artykułu po angielsku : by-line
podrasowywać [coś] po angielsku : tweak [sth]
podstępne metody po angielsku : underhand methods
podwyższyć wartość [czegoś] po angielsku : hike [sth]
podzielić [coś] na pół po angielsku : halve [sth]
podziemna plątanina [czegoś] po angielsku : rabit warren of [sth]
pogodzić [coś] z [czymś] po angielsku : reconcile [sth] and [sth]
pogodzić się z [czymś] po angielsku : come to terms with [sth]
pogrzebać [coś] po angielsku : bury [sth]
pojęcie po angielsku : notion
pojazdy lotnicze po angielsku : aircraft
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] po angielsku : overcome [some problem] by [doing sth]
połączenie [czegoś] z [czymś] po angielsku : blend of [sth] and [sth]
pożądać [czegoś] po angielsku : covet [sth]
ponosić koszty po angielsku : incur expenses
popierać [coś] po angielsku : espouse [sth]
poprawka do [czegoś] po angielsku : amendment to [sth]
poradzić sobie z [czymś] po angielsku : deal with [sth]
porównać ze sobą po angielsku : collate
porównać ze sobą informacje po angielsku : collate information
poruszyć [jakiś temat] po angielsku : bring up [some subject]
porzucający naukę po angielsku : dropout
porzucony samochód po angielsku : abandoned car
posada tymczasowa po angielsku : industrial placement
posadzić [coś] wzdłuż [czegoś] po angielsku : line [sth] with [sth]
posiadać [coś] wyjątkowego po angielsku : boast [sth]
posiadanie gruntów po angielsku : land tenure
posiadanie gruntów po angielsku : land tenure
postępować zgodnie z [czymś] po angielsku : follow [sth]
postawić [coś] wzdłuż [czegoś] po angielsku : line [sth] with [sth]
potęga ekonomiczna po angielsku : powerhouse
potajemne działania po angielsku : covert actions
potworny mord po angielsku : gruesome massacre
powodować stopniowy spadek [czegoś] po angielsku : ratchet [sth] down
powodować stopniowy wzrost [czegoś] po angielsku : ratchet [sth] up
powołać się na [coś] po angielsku : call on [sth]
pozbawiony [czegoś] po angielsku : bereft of [sth]
pozostająca wątpliwość po angielsku : lingering doubt
pozyskać [coś] z [czegoś] po angielsku : derive [sth] from [some source]
prace wykończeniowe po angielsku : completion work
pracochłonne zadanie po angielsku : laborious task
pracownicy przygotowujący zamowienia do dostawców po angielsku : procurement staff
próba zamachu po angielsku : assassination attempt
preferować [coś] bardziej niż [coś] po angielsku : prefer [sth] to [sth]
premiera nowego produktu po angielsku : rollout
preparować [coś] po angielsku : concoct [sth]
proces, w którym [coś się dzieje] po angielsku : process whereby [sth happens]
produkować coś masowo po angielsku : churn [sth] out
program dokumentalny po angielsku : documentary
prosty geometrycznie kształt po angielsku : clear geometric form
prowadzić nabór po angielsku : recruit
prowadzony przez władze miejskie po angielsku : city-run
przeanalizować decyzję po angielsku : vet a decision
przebłysk geniuszu po angielsku : masterstroke
przechwalać się [czymś] po angielsku : boast about [sth]
przechwalać się [czymś] po angielsku : swank about [sth]
przede wszystkim po angielsku : first and foremost
przedstawiany po angielsku : featured
przejąć władzę po angielsku : seize power
przejście dla pieszych po angielsku : crossing
przejrzeć [coś] po angielsku : revise [sth]
przelać [coś] na papier po angielsku : commit [sth] to paper
przełamać zmowę milczenia po angielsku : break the vow of silence
przemawiać do kogoś po angielsku : appeal
przeprowadzać wizyty domowe po angielsku : make house calls
przeprowadzić badanie naukowe po angielsku : conduct a research
przeprowadzić badanie naukowe po angielsku : conduct a study
przerwa w dostawie [czegoś] po angielsku : outage of [sth]
przerwa w dostawie energii po angielsku : power outage
przestrzeń na reklamy prasowe po angielsku : press advertising space
przeszkadzać [komuś] przemówieniu wykrzykując lub zadając trudne pytania po angielsku : heckle [sb]
przybliżony wynik po angielsku : estimate
przychylić się do [czyjejś] sugestii po angielsku : apply [sb's] suggestion
przyciągnąć subskrybentów po angielsku : woo paying subscribers
przyczółek [gdzieś] po angielsku : foothold in [sth]
przyczynić się po angielsku : contribute
przyczynić się do po angielsku : contribute to
przydzielić [coś] [komuś] po angielsku : allot [sth] to [sb]
przyglądać się [czemuś] po angielsku : pore over [sth]
przyjemnie ciepła pogoda po angielsku : balmy weather
przyłączyć się do wygrywających po angielsku : jump on the bandwagon
przynieść [czemuś] zgubę po angielsku : bring an end to [sth]
przypomnieć sobie [coś] po angielsku : recollect [sth]
przyrównać [coś] do [czegoś] po angielsku : liken [sth] to [sth]
przyspieszać [coś] po angielsku : spur [sth]
przyznanie się po angielsku : admission
róbcie to co ja po angielsku : follow my lead
równoważyć [coś] po angielsku : compensate for [sth]
ramię, na którym można się oprzeć po angielsku : a shoulder to lean on
raport wstępny po angielsku : interim report
reżim komunistyczny po angielsku : communist regime
renta roczna po angielsku : annuity
rewident księgowy po angielsku : auditor
rewolucja przemysłowa po angielsku : industrial boom
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów po angielsku : proof-read of [some document] for mistakes
roczna stopa zwrotu po angielsku : annual percentage yield
roczna stopa zwrotu po angielsku : APY
roczne sprawozdanie finansowe po angielsku : annual accounts
rosnąć w siłę po angielsku : to be on the rise
rosnąca sława po angielsku : growing reputation
rozdzielić [coś] od [czegoś] po angielsku : disentangle [sth] and [sth]
rozdzielić role po angielsku : divide up roles
rozmyślać o [czymś] po angielsku : ponder [sth]
rozpędzić [coś] po angielsku : kick-start [sth]
rozpoczęcie meczu po angielsku : kickoff
rozpościerać się od [czegoś] do [czegoś] po angielsku : range from [sth] to [sth]
roztropność w wydawaniu po angielsku : thrift
rozumiem twój punkt widzenia po angielsku : I take your point
rozważne wykorzystywanie zasobów po angielsku : judicious use of resources
rozważyć [coś] ponownie po angielsku : reconsider [sth]
rozwiązanie tymczasowe po angielsku : interim solution
rozwinąć [coś] po angielsku : unfurl [sth]
rozwinąć flagę po angielsku : unfurl a flag
seria wydarzeń po angielsku : chain of events
sieć P2P po angielsku : peer-to-peer
sieć użytkowników równorzędnych po angielsku : peer-to-peer
siła, z którą należy się liczyć po angielsku : a force to be reckoned with
siła, z którą należy się liczyć po angielsku : a force to be reckoned with
siły zbrojne po angielsku : armed forces
skaner odcisków palców po angielsku : fingerprint scanner
składać się z [czegoś] po angielsku : be comprised of [sth]
sklep spożywczy po angielsku : grocery
skończyć [coś] w wyznaczonym czasie po angielsku : finish [sth] in the alloted time
skorzystać na [czymś] po angielsku : benefit from [sth]
skorzystać na [czymś] po angielsku : benefit from [sth]
skrócona wersja raportu po angielsku : abbreviated version of the report
skromne wynagrodzenie po angielsku : modest payment
skutki negatywne po angielsku : fallout
skutkować czymś po angielsku : prompt
sławny z [czegoś] po angielsku : renowned for [sth]
solidny po angielsku : stalwart
spadek koniunktury po angielsku : downturn
spółka zależna po angielsku : subsidiary
spekulacja na [jakiś temat] po angielsku : conjecture about [some subject]
spełnić [czyjąś] prośbę po angielsku : meet [sb's] request
spełniać [czyjeś] każde życzenie po angielsku : indulge [sb's] every whim
spotkać się z [kimś] osobiście po angielsku : meet with [sb] in person
sprawy wydają się iść coraz lepiej po angielsku : things appear to be looking up
spreparować historyjkę po angielsku : concoct a story
sprzeciw społeczny przeciwko [czemuś] po angielsku : backlash against [sth]
sprzeczać się o rzeczy nieistotne po angielsku : bicker
stać przed [czymś] po angielsku : face [sth]
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt po angielsku : bid on [some] contract
stawać w obliczu [czegoś] po angielsku : face
stawiać [czemuś] czoła po angielsku : face
stawiać [czemuś] czoła po angielsku : face [sth]
stawiać pytanie po angielsku : pose a question
stopa procentowa po angielsku : interest rate
stopień niepewności po angielsku : degree of uncertainty
stosować się do [jakiejś konwencji] po angielsku : follow [some convention]
strzał z pistoletu po angielsku : gunshot
stwarzać zagrożenie dla kogoś po angielsku : pose a threat to [sb]
stworzyć [coś] bez większej uwagi po angielsku : crank [sth] up
sugerować, że [coś] po angielsku : imply that [sth]
swobota w robieniu czegoś po angielsku : leeway to do [sth]
sytacja awaryjna po angielsku : contingency
szczęśliwy przypadek po angielsku : fluke
szczegółowa dokumentacja techniczna po angielsku : detailed specifications
szczycić się czymś po angielsku : pride oneself on [sth]
sztuczny zalew po angielsku : backwater
szwajcarski scyzoryk po angielsku : Swiss Army Knife
szybko się dostosowujący po angielsku : versatile
szybko wracający do formy po angielsku : resilent
tamować [coś] po angielsku : dam [sth] up
targować się po angielsku : haggle
targować się o cenę [czegoś] po angielsku : haggle over the price of [sth]
telefon może stracić zasięg po angielsku : cell phone may lose service
temperówka do czekolady po angielsku : tempering machine
termin oficjalny po angielsku : formal expression
tkwić w zawieszeniu po angielsku : be in limbo
to na pewno nie jest tak! po angielsku : this is definitely not the case!
trudne do pojęcia po angielsku : mind-boggling
trudne pytanie po angielsku : vexed question
trudno zrozumiałe po angielsku : mind-boggling
trzeba prosić o zgodę po angielsku : permission must be sought
trzymać [coś] w sekrecie po angielsku : keep [sth] under wraps
u sedna [czegoś] po angielsku : at the heart of [sth]
uchylać się od mówienia o [czymś] po angielsku : be cagey about [sth]
uciekać się do [czegoś] po angielsku : resort to [sth]
udogodnienia Bluetooth po angielsku : bluetooth facilities
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] po angielsku : fill [sb] in on [sth]
udzielić poparcia po angielsku : endorse
ujawnić po angielsku : reveal
ujawnić źródło po angielsku : divulge a source
ujawnić prywatne informacje po angielsku : divulge personal information
ukryć się przed radarem po angielsku : elude the radar
używać [czegoś] z rozwagą po angielsku : use [sth] judiciously
umiejscowienie [czegoś] po angielsku : locus of [sth]
umniejszać [coś] po angielsku : detract from [sth]
umniejszać [coś] po angielsku : diminish [sth]
umniejszać czemuś po angielsku : play [sth] down
umowa z urzędem miasta po angielsku : municipal contract
unikać [tematu] po angielsku : fudge [the issue]
upadek firmy po angielsku : company's demise
upchać [coś] w [czymś] po angielsku : cram [sth] into [sth]
upić się [czymś] po angielsku : get drunk on [sth]
uporządkować wszystkie kwestie po angielsku : to have sth sorted
uruchomić [coś] po angielsku : kick-start [sth]
uruchomić motocykl po angielsku : kick-start a motorcycle
usługa płatna po angielsku : paid service
ustawione działanie po angielsku : put-up job
utorować [czemuś] drogę po angielsku : pave the way for [sth]
uwzględnić [czyjąś] sugestię po angielsku : apply [sb's] suggestion
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji po angielsku : cover [some topic] in discussion
uzdolnienie do [czegoś] po angielsku : aptitude for [sth]
uznany przez krytykę po angielsku : critically acclaimed
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] po angielsku : derive [sth] from [some source]
uzyskać informację na [jakiś temat] po angielsku : elicit information on [some subject]
uzyskać odpowiedź od [kogoś] po angielsku : elicit response from [sb]
w celu [zrobienia czegoś] po angielsku : in order to [do sth]
w centrum [czegoś] po angielsku : at the heart of [sth]
w ciągu [x] kolejnych [tygodni] po angielsku : over [x] consecutive [weeks]
w ciągu kolejnych [x] lat po angielsku : in the next [x] years
w czasie rzeczywistym po angielsku : in real time
w międzyczasie po angielsku : meanwhile
w następstwie [czegoś] po angielsku : in the aftermath of [sth]
w obliczeniu [czegoś] po angielsku : in the face of [sth]
w okresie [x] tygodni po angielsku : over a [x]-week period
w pościgu za [czymś] po angielsku : in a pursuit of [sth]
w przybliżeniu po angielsku : approximately
w uśpieniu po angielsku : lethargic
wózek zakupowy po angielsku : caddy
wdrażać [coś] fazami po angielsku : phase [sth]
wdrażać [coś] fazami po angielsku : phase [sth] in
wedle życzenia po angielsku : as the whim takes you
wedle oczekiwań po angielsku : duly
wedle oczekiwań po angielsku : duly
według oczekiwań po angielsku : duly
wezwać posiłki po angielsku : call for reinforcements
więzień wojenny po angielsku : prisoner of war
wiedza praktyczna po angielsku : tacit knowledge
wiejska okolica po angielsku : countryside
witryna z adresem kończącym się na .com po angielsku : dot-com
wizyta domowa po angielsku : house call
właściwość szybkiego powracania do formy po angielsku : resilence
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] po angielsku : infer [sth] from [sth]
wolę [coś] niż [coś] po angielsku : I prefer [sth] to [sth]
wolność w robieniu czegoś po angielsku : leeway to do [sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] po angielsku : fall into the trap of [doing sth]
wpleść [coś] w [coś] po angielsku : weave [sth] into [sth]
wprowadzić [coś w życie] po angielsku : enact [sth into action]
wrodzona wada serca po angielsku : congenital heart defect
wsadzić [kogoś] do więzienia po angielsku : bust [sb]
współudział w [jakiejś zbrodni] po angielsku : complicity in [some crime]
wsparcie finansowe po angielsku : bailout
wybrać próbę z populacji po angielsku : draw a sample from a population
wyciągać wnioski po angielsku : draw conclusions
wyciągać wnioski na temat [czegoś] po angielsku : make inferences about [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] po angielsku : pluck [sth] out of [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] po angielsku : pluck [sth] from [sth]
wyciągnąć [coś] z kapelusza po angielsku : pull [sth] out from a hat
wycofać [coś] fazami po angielsku : phase [sth] out
wycofać [coś] stopniowo po angielsku : phase [sth] out
wycofać się z [czegoś] po angielsku : back down from [sth]
wyczerpujące zrozumienie [czegoś] po angielsku : comprehensive understanding of [sth]
wydać oświadczenie po angielsku : issue an announcement
wydanie [czegoś] po angielsku : release of [sth]
wydatki publiczne po angielsku : public spending
wydawać się po angielsku : to seem
wydawać się po angielsku : appear
wygłosić krótke oświadczenie po angielsku : give a brief statement
wygonić [kogoś] po angielsku : chase [sb] away
wygrać [jakiś] przetarg po angielsku : be granted [some] bid
wygrzebać [jakąś informację] po angielsku : ferret out [some information]
wykonać szkic po angielsku : draw a sketch
wykonalny po angielsku : practicable
wykupić [coś] na pniu po angielsku : buy [sth] out
wylosować [coś] po angielsku : draw [sth] at random
wyłudzić [coś] od [kogoś] po angielsku : con [sb] out of [sth]
wyświetlić [coś] po angielsku : air
wymagać zastawu po angielsku : demand collateral
wymieniać uprzejmości po angielsku : exchange pleasantries
wymierzyć karę po angielsku : mete out a punishment
wymowny po angielsku : articulate
wymusić na kimś zrobienie czegoś po angielsku : compel [sb] to do [sth]
wyniki ekonomiczne po angielsku : economic performance
wyolbrzymiać coś po angielsku : play [sth] up
wypadek lotniczy po angielsku : airplane accident
wyprzeć [coś] ze świadomości po angielsku : block [sth] out
wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś] po angielsku : get into the good habit of [sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] po angielsku : get into the habit of [doing sth]
wysiąść z [pociągu, autobusu] po angielsku : alight from [a train, a bus]
wystąpić przed szereg po angielsku : step out of line
wyszczególnione cechy po angielsku : detailed specifications
wywierać nacisk po angielsku : lobby
wywodzić się z [czegoś] po angielsku : stem from [sth]
wywołać panikę po angielsku : cause panic
wzajemnie powiązane po angielsku : interrelated
wzbudzić zainteresowanie [u kogoś] po angielsku : attract interest of [sb]
wziąć się do pracy po angielsku : roll up [one's] sleeves
wzmocnić [czyjąś] reputację po angielsku : enhance [sb's] reputation
z dnia na dzień po angielsku : overnight
z kosztami włącznie po angielsku : expenses comprised
z następujących powodów po angielsku : for the following reasons
z perspektywy czasu po angielsku : in hindsight
z perspektywy opłacalności po angielsku : from the monetary perspective
z powodu po angielsku : due to
za każdym razem po angielsku : on a case-by-case basis
za pośrednictwem po angielsku : via
zaawansowany elektronicznie po angielsku : high-tech
zabić [kogoś] prądem po angielsku : electrocute [sb]
zabiegać u [kogoś] o zrobienie [czegoś] po angielsku : canvass [sb] to do [sth]
zabity podczas służby po angielsku : killed in the line of duty
zablokować [coś] po angielsku : block [sth] out
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] po angielsku : stymie [sb] from [doing sth]
zaciągnąć zasłony po angielsku : pull the drapes
zacierać granicę pomiędzy [czymś] i [czymś] po angielsku : blur the boundaries between [sth] and [sth]
zadzierający nosa po angielsku : snotty
zagłębiać się w [coś] po angielsku : burrow into [sth]
zająć się [czymś] po angielsku : deal with [sth]
zająć się [jakąś kwestią] po angielsku : tackle [some issue]
zależeć od [czegoś] po angielsku : depend on [sth]
założyć że [coś] po angielsku : posit that [sth]
zamieszkać razem po angielsku : move in together
zapalony do [robienia czegoś] po angielsku : keen to [do sth]
zapieczętować [coś] po angielsku : seal [sth]
zaplątać [coś] w sieci po angielsku : entangle [sth] in a net
zapłacić [jakąś kwotę] w ramach okupu po angielsku : pay [some amount] in ransom
zapłakane oczy po angielsku : dewy eyes
zapuszkować [kogoś] po angielsku : bust [sb]
zaszufladkować [kogoś] po angielsku : put [sb] in a pigeonhole
zaufana firma po angielsku : blue-chip company
zaufana marka medialna po angielsku : blue-chip media brand
zauważyć [coś] po angielsku : pick up on [sth]
zawierający wszystko po angielsku : all-encompassing
zbiór [czegoś] po angielsku : set of [sth]
zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych po angielsku : set of interrelated variables
zbiórka na cele dobroczynne po angielsku : fundraiser
zbliżać się się do końca [czegoś] po angielsku : near the end of [sth]
zbyt daleko idący po angielsku : far-fetched
zdecydować się na coś po angielsku : take the plunge into [sth]
zdobyć przyczółek po angielsku : establish a beachhead
zdolność kredytowa po angielsku : creditworthiness
zdolny do [czegoś] po angielsku : capable of [sth]
zestaw podręczny po angielsku : pocket kit
zgasić świecę palcami po angielsku : snuff a candle
zgasić świecę palcami po angielsku : snuff out a candle
zgłosić wniosek o [coś] po angielsku : file for [sth]
zgłosić wniosek o upadłość po angielsku : file for bankruptcy
zgodny z modą po angielsku : faddish
złapany w pułapkę po angielsku : trapped
złożyć skargę przeciw komuś po angielsku : file a complaint against [sb]
złożyć wniosek o rozwód po angielsku : file for divorce
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] po angielsku : indent for [sth] from [some source]
zmienna może przybierać różne wartości po angielsku : variable can take different values
zmienna niezależna po angielsku : independent variable
zmienna zależna po angielsku : dependent variable
zmierzyć [coś] krokami po angielsku : pace [sth] off/out
zmieszać w głowie po angielsku : boggle
zmniejszać ryzyko po angielsku : mitigate risk
zmniejszyć się po angielsku : decline
zmniejszyć się do [jakiegoś rozmiaru] po angielsku : dwindle to [some size]
zmowa pomiędzy [kimś] i [kimś] po angielsku : collusive behaviour between [sb] and [sb]
zmuszać [kogoś] do wcześniejszego działania po angielsku : precipitate [sb] into action
znać [kogoś] dzięki jego reputacji po angielsku : know [sb] by reputation
znaczne wydatki po angielsku : substantial expenses
znawca tematu po angielsku : pundit
zorganizować [coś] po angielsku : marshal [sth]
zorganizować konferencję po angielsku : hold a conference
zorientowany na działanie po angielsku : action-oriented
zrób to sam po angielsku : DIY/Do It Yourself
zrównoważyć ryzyko po angielsku : offset risk
zrobić [coś] wcześniej niż planowano po angielsku : precipitate [sth]
zrozumiały instynktownie po angielsku : tacit
zrozumieć [coś] po angielsku : get one's head wrapped around [sth]
zszargać reputację po angielsku : tarnish reputation
zwiększać się po angielsku : bloat up
zwiększyć [coś] po angielsku : enhance [sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] po angielsku : con [sb] into [doing sth]
zwołać konferencję po angielsku : hold a conference
zwolnoć [kogoś] z pracy po angielsku : give [sb] a chop
zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] po angielsku : bring [sth] to [sb's] attention
  Langol.pl