langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie

Komunikacja w biznesie

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[coś] jest do negocjacji po angielsku : [sth] is the subject of negotiations
[coś] o podobnym charakterze po angielsku : [sth] similar in nature
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania po angielsku : [sth] meets [sb's] requirements
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] po angielsku : [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] po angielsku : [some] conditions are not acceptable to [sb]
[x] dni po otrzymaniu zamówienia po angielsku : [x] days after the order received
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe po angielsku : [do sth] as soon as possible
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia po angielsku : [do sth] within a week
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] po angielsku : [do sth] in the name and on behalf of [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie po angielsku : [do sth] by the stipulated date
abonent po angielsku : subscriber
adres firmowy po angielsku : business address
adres nadawcy po angielsku : sender's address
adres nadawcy po angielsku : return address
adres odbiorcy w nagłówku listu po angielsku : inside address
adres pocztowy po angielsku : postal address
adres pocztowy po angielsku : mailing address
adres prywatny po angielsku : private address
adres tymczasowy po angielsku : temporary address
aparat telefoniczny po angielsku : extension
automat telefoniczny po angielsku : cardphone
automat telefoniczny po angielsku : calling card telephone
automatyczna sekretarka po angielsku : answerphone
automatyczna sekretarka po angielsku : answering machine
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] po angielsku : I would be very grateful if you could explain me [sth]
będzie dużo czasu na [coś] na końcu po angielsku : there will be plenty of time for [sth] at the end
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] po angielsku : we would be pleased to hear from you concerning [sth]
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] po angielsku : we should be very grateful if you would [do sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] po angielsku : we would be very much oblidged if you [do sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] po angielsku : we shall be very grateful if you could [do sth]
bardzo mnie to niepokoi po angielsku : this worries me a lot
bez [czegoś] po angielsku : without [sth]
bez względu na formę po angielsku : in any form whatsoever
bez względu na powody po angielsku : on any grounds whatsoever
bieżącego roku po angielsku : of the current year
biuro numerów po angielsku : directory enquiries
biuro numerów po angielsku : directory assistance
brać [coś] pod uwagę po angielsku : consider [sth]
brak zgody po angielsku : disagreement
brakuje mi [czegoś] po angielsku : i'm short of [sth]
brakuje mi czasu po angielsku : I'm short of time
broszura o [czymś] po angielsku : brochure on [sth]
budka telefoniczna po angielsku : telephone booth
budka telefoniczna po angielsku : telephone box
być [czymś] zainteresowanym po angielsku : be interested in [sth]
być bardzo zaniepokojonym, że [coś] po angielsku : be most disturbed that [sth]
być całkowicie uczciwym po angielsku : be perfectly honest
być częścią [jakiegoś] zespołu po angielsku : be a part of [some] team
być dobrze poinformowanym po angielsku : be well-informed
być odpowiedzialnym za [coś] po angielsku : be responsible for [sth]
być pod wrażeniem [czegoś] po angielsku : be very impressed with [sth]
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni po angielsku : be out of the office for the next [x] days
być tego samego zdania po angielsku : be of the same opinion
być w błędzie po angielsku : be mistaken
być wdzięcznym po angielsku : be grateful
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie po angielsku : be grateful for assistance in [some] matter
być zaskoczonym, że [coś] po angielsku : be suprised that [sth]
całkowicie się z [kimś] zgadzać po angielsku : fully agree with [sb]
cena wynosi [x] po angielsku : the price is [x]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] po angielsku : quoted in [some currency]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] po angielsku : price quoted in [some currency]
cena wyrażona w dolarach po angielsku : quoted in US dollars
cena wyrażona w EUR po angielsku : price quoted in EUR
centrala telefoniczna po angielsku : switchboard
centrala telefoniczna firmy po angielsku : company switchboard
co najmniej [coś] po angielsku : at least [sth]
co najmniej równie [ korzystny | skuteczny ] po angielsku : at least as [ favorable | effective ]
czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem po angielsku : lead time for [sth]
czekać na dalsze instrukcje po angielsku : await further instruction
czeki wystawione po angielsku : checks issued
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] po angielsku : could you please tell us [sth]
czytać uważnie po angielsku : peruse
data opublikowania po angielsku : date of the publication
data wejścia [czegoś] w życie po angielsku : date of entry into force of [sth]
diałalność bieżąca po angielsku : day-to-day operations
dla jasności po angielsku : for sake of clarity
dla twojej informacji po angielsku : for your information
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] po angielsku : for those of you who don't know me, my name is [...]
do [kogoś] po angielsku : for the attention of [sb]
do [kogoś] po angielsku : to the attention of [sb]
do celów [czegoś] po angielsku : for the purposes of [sth]
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] po angielsku : by the end of the [ month | week | year ]
do kwoty [x] po angielsku : up to the amount of [x]
do osób których, może to dotyczyć po angielsku : To Whom It May Concern
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] po angielsku : so far I have received no reply from [sb]
do wiadomości [kogoś] po angielsku : for the attention of [sb]
do wiadomości [kogoś] po angielsku : to the attention of [sb]
do zastosowań biznesowych po angielsku : for business application
do zastosowań osobistych po angielsku : for personal application
dobra wola po angielsku : goodwill
doceniać [czyjąś] pomoc po angielsku : appreciate [sb's] help
dodatkowa informacja po angielsku : additional information
dodzwonić się do [kogoś] po angielsku : get through to [sb]
dogodzić [komuś] po angielsku : accommodate [sb]
dokumenty drukowane po angielsku : printed documents
dopełniać formalności po angielsku : comply with formalities
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca po angielsku : bring [some] matter to an end
doręczyciel po angielsku : carrier
dostarczyć [komuś] [coś] po angielsku : supply [sb] with [sth]
dostarczyć wystarczających informacji po angielsku : supply sufficient information
dotyczący [czegoś] po angielsku : concerning [sth]
dotyczyć [czegoś] po angielsku : refer to [sth]
druki po angielsku : printed matter
duże doświadczenie w [czymś] po angielsku : good experience in [sth]
dziękuję bardzo za [coś] po angielsku : I thank you very much indeed for [sth]
dziękuję z góry po angielsku : thanks in advance
dziękuję za przybycie po angielsku : thank you for coming
dzwonić na koszt odbierającego po angielsku : reverse charges
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] po angielsku : I'm calling to tell you that [..]
dzwonię, żeby spytać czy [..] po angielsku : I'm phoning to find out if [..]
emitowany przez [kogoś] po angielsku : issued by [sb]
faktura proforma po angielsku : pro-forma
firma kurierska po angielsku : courier
firma wysyłkowa po angielsku : mail-order company
formalnie lub faktycznie po angielsku : in law or in fact
gest dobrej woli po angielsku : gesture of goodwill
gest dobrej woli po angielsku : goodwill gesture
goniec po angielsku : courier
I dziękuję Państwu za [coś] po angielsku : thank you for [sth]
informacja o koncie bankowym po angielsku : banking details
interesować się [czymś] po angielsku : be interested in [sth]
istnieje możliwość, że [coś] po angielsku : it is likely that [sth]
jak następuje po angielsku : as follows:
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] po angielsku : further to my letter I am sending you [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację po angielsku : if I may be of any assistance, please let me know
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] po angielsku : we are very sorry but we cannot [do sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] po angielsku : we are very sorry that [sth]
jestem dostępny(a) pod numerem [x] po angielsku : you can reach me at [..]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] po angielsku : I am most grateful to you for [sth]
jestem zobowiązany za [coś] po angielsku : I am oblidged for [sth]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] po angielsku : we have not yet received [sth]
kierujemy do Państwa [coś] po angielsku : we are forwarding you [sth]
kłopotliwa sytuacja po angielsku : awkward situation
kod pocztowy po angielsku : post code
kodować sygnał po angielsku : scramble a signal
komunikat powitalny po angielsku : recorded message
kontaktować się z [kimś] po angielsku : contact [sb]
kontakty biznesowe po angielsku : business relations
kontakty handlowe po angielsku : business relations
korespondencja biznesowa po angielsku : business correspondence
korespondować z [kimś] po angielsku : correspond with [sb]
korzystać z okazji po angielsku : take an opportunity
kurier po angielsku : courier
łączyć rozmowę po angielsku : put through
ściśle poufne po angielsku : strictly confidentional
liczyć na [coś] po angielsku : count on [sth]
liczyć się z [czymś] po angielsku : reckon with [sth]
linia dzierżawiona po angielsku : leased line
linia jest zajęta po angielsku : the line is busy
linia wychodząca po angielsku : outside line
list handlowy po angielsku : business letter
źródło informacji po angielsku : source of information
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] po angielsku : I regret that I cannot [do sth]
życzę Ci powodzenia po angielsku : I wish you luck
życzę Ci szczęścia po angielsku : I wish you happiness
mam pustkę w głowie po angielsku : my mind has gone blank
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] po angielsku : we have pleasure in informing you that [sth]
mamy zamiar kupić [coś] po angielsku : we are in the market for [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] po angielsku : we are pleased to confirm that [sth]
materiały drukowane po angielsku : printed matter
międzynarodowy numer kierunkowy po angielsku : country code
międzynarodowy numer kierunkowy po angielsku : international access code
mieć dostęp do poufnych informacji po angielsku : have access to the confidential information
mieć odmienną opinię po angielsku : be of a different opinion
mieć problemy z [robieniem czegoś] po angielsku : have trouble [doing sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów po angielsku : have the pleasure of doing business with [sb]
mieć rację, że [coś] po angielsku : be right that [sth]
mikrotelefon po angielsku : handset
miło nam poinformować, że [coś] po angielsku : we are pleased to inform you that [sth]
na dokładkę po angielsku : for good measure
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] po angielsku : at your request I am sending you [sth]
nabyć aktywa po angielsku : acquire assets
nagłówek papieru firmowego po angielsku : letterhead
najszybciej jak to będzie możliwe po angielsku : as soon as possible
nalegać na [coś] po angielsku : insist on [sth]
następujący po angielsku : following
nawiązać stałą współpracę biznesową po angielsku : enter into regular business
nawiązując do [czegoś] po angielsku : further to [sth]
nic nie wiem po angielsku : I don't know anything
nie ma go w tej chwili po angielsku : he's out at the moment
nie ma mnie w tej chwili po angielsku : I'm not in at the moment
nie móc spełnić [czyjejś] prośby po angielsku : be unable to meet [sb's] request
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] po angielsku : I can't [do sth] for the following reasons [..]
nie możemy się z Państwem zgodzić po angielsku : we can't agree with you
nie na temat po angielsku : off topic
nie twoja sprawa po angielsku : none of your business
nie zgadzać się z [czymś] po angielsku : don't agree with [sth]
nie zwlekać z [czymś] po angielsku : rush [sth]
nieczynny po angielsku : dead
niegrzeczne uwagi po angielsku : rude comments
niemniej jednak po angielsku : nevertheless
niepowodzenia w [czymś] po angielsku : failures in [sth]
niepowodzenie na [jakimś rynku] po angielsku : failure on [some market]
niepowodzenie w [robieniu czegoś] po angielsku : failure in [doing sth]
nieuzasadniona reklamacja po angielsku : unjustified complaint
nieuzasadniona skarga po angielsku : unjustified complaint
niewielkie uszkodzenie po angielsku : slight damage
niezależnie od powyższego, [coś] po angielsku : apart from the above [sth]
niezręczna sytuacja po angielsku : awkward situation
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] po angielsku : this is to inform you that [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] po angielsku : this letter shall confirm [sth]
nota przewodnia po angielsku : covering note
nota przewodnia po angielsku : covering note
nowe podejście do [czegoś] po angielsku : new approach to [sth]
numer bezpłatny po angielsku : Freefone
numer kierunkowy po angielsku : dialling code
numer kierunkowy po angielsku : area code
numer wewnętrzny po angielsku : extension
numer zastrzeżony po angielsku : ex-directory number
o ile pamiętam po angielsku : as far as I remember
o ile sobie przypominam po angielsku : as far as I recall
obie strony powinny coś wnieść do [czegoś] po angielsku : both sides should contribute to [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść po angielsku : both sides should benefit
obniżyć ceny o [x] procent po angielsku : reduce prices by [x] per cent
obstawać przy [czymś] po angielsku : insist on [sth]
oczekiwać [czyjejś] zgody po angielsku : look forward to [sb's] consent
oczekiwać na [coś] po angielsku : look forward to [sth]
oczekiwać na [coś] z niecierpliwością po angielsku : looking forward to [sth]
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź po angielsku : await [sb's] prompt reply
oddać [komuś] do dyspozycji po angielsku : place at [sb's] disposal
oddzwonić do [kogoś] po angielsku : get back to [sb]
oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe po angielsku : I'll get back to you as soon as possible
odnośnie [czegoś] po angielsku : concerning [sth]
odnosić się do [czegoś] po angielsku : refer to [sth]
odnoszący się do [czegoś] po angielsku : regarding [sth]
odnotowano następujące braki .. po angielsku : the following deficiency was noted: ..
odpowiadać normom bezpieczeństwa po angielsku : satisfy safety standards
odpowiednie sankcje za [coś] po angielsku : appropriate sanctions for [sth]
odpowiedzialność za [coś] po angielsku : liability for [sth]
oferta cenowa jest ważna przez [x] dni po angielsku : quotation is valid for [x] days
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty po angielsku : offer quoting possible discounts
oferta przedstawiająca najlepsze ceny po angielsku : offer quoting best prices
określać [coś] po angielsku : specify [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list po angielsku : delay in answering [some] letter
opłata pocztowa uiszczona po angielsku : postage paid
opracować [coś] po angielsku : draw up [sth]
opracować projekt po angielsku : draw up a project
osiągać [swoje] założenia w karierze po angielsku : fulfill [one's] career aims
osoba, o ktorej mowa po angielsku : the persion in question
osobną pocztą po angielsku : under separate cover
ostateczny termin dostarczenia po angielsku : delivery deadline
otrzymać zapytanie w sprawie [czegoś] po angielsku : receive enquiry on [sth]
otrzymaliśmy [coś] po angielsku : we have received [sth]
otrzymaliśmy [coś] po angielsku : we are in receipt of [sth]
otrzymaliśmy [list] po angielsku : we are in receipt of [a letter]
otworzyć linię kredytową po angielsku : open a line of credit
owijać w bawełnę po angielsku : beat about the bush
pakiet oprogramowania po angielsku : software package
pójść [komuś] na rękę po angielsku : accommodate [sb]
partner biznesowy po angielsku : business partner
partner handlowy po angielsku : business partner
pierwsze [x] dni roboczych po angielsku : first [x] working days
pilnuj swojego nosa po angielsku : mind your own business
pismo przewodnie po angielsku : covering letter
pismo przewodnie po angielsku : covering letter
po [czymś] po angielsku : following [sth]
po naszej stronie po angielsku : at our end
po przeliczeniu po angielsku : after conversion
po wejściu [czegoś] w życie po angielsku : upon entry into force of [sth]
początek pisma po angielsku : opening
poczta polecona po angielsku : registered mail
pod jakimkolwiek względem po angielsku : in any respect
pod każdym względem po angielsku : in all respects
pod pewnym względem po angielsku : in some respect
podać [coś] do wiadomości publicznej po angielsku : make [sth] available to the public
podczas [czyjejś] nieobecności po angielsku : during [sb's] absence
podczas sprawdzania [czegoś] po angielsku : on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... po angielsku : on examination of the goods ..
podczas transportu po angielsku : during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] po angielsku : take urgent actions [to achieve sth]
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron po angielsku : decision taken shall be binding on the parties
podpis po angielsku : signature
podsłuchać [kogoś] po angielsku : overhear [sb]
podstawowe znaczenie po angielsku : basic meaning
polecać [coś] [komuś] po angielsku : recommend [sth] to [sb]
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie po angielsku : be of assistance to [sb] in [some] matter
poniesiona strata po angielsku : incurred loss
poprawić sytuację po angielsku : correct the situation
poprosić [kogoś] żeby mówił wolniej po angielsku : ask [sb] to speak slow
poproszę z numerem wewnętrznym [x] po angielsku : can I have extension [x]?
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa po angielsku : I confirm the receipt of your letter
potwierdzamy [coś] po angielsku : we acknowledge [sth]
potwierdzamy, że [coś] po angielsku : we confirm that [sth]
potwierdzenie po angielsku : confirmation
poufne informacje po angielsku : confidential information
poza naszą kontrolą po angielsku : beyond our control
poza tematem po angielsku : off topic
pragnę poinformować, [że coś] po angielsku : I would like to notify that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] po angielsku : Let me inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] po angielsku : we would like to inform you that [sth]
próbny bilans po angielsku : trial balance
prawdziwy i rzetelny obraz po angielsku : true and fair view
prawidłowe saldo po angielsku : true balance
prawo krajowe po angielsku : national law
prawo krajowe przewiduje, że [coś] po angielsku : national law provides that [sth]
precyzować [coś] po angielsku : specify [sth]
prefiks kraju po angielsku : country code
producent sprzętu komputerowego po angielsku : computer hardware manufacturer
proponowane rozwiązanie po angielsku : suggested approach
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym po angielsku : please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] po angielsku : please do your best to [achieve sth]
prosimy Państwa o [coś] po angielsku : we ask you [sth]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] po angielsku : you are requested to [do sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] po angielsku : please accept our apologies for [sth]
proszę dzwonić pod numer [x] po angielsku : please call me at [x]
proszę nie krępować się [robić coś] po angielsku : please feel free to [do sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] po angielsku : please let me know if [sth]
proszę przesłać mi [coś] po angielsku : please send me [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] po angielsku : be advised please that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] po angielsku : please be advised that [sth]
proszę przysłać mi [coś] po angielsku : please send me [sth]
Proszę zauważyć, że [coś] po angielsku : Please note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] po angielsku : please take due note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] po angielsku : please note that [sth]
proszę zostawić wiadomość po sygnale po angielsku : please speek after the tone
protokół wymiany plików po angielsku : file exchange protocol
prowizja bankowa po angielsku : bank charge
przede wszystkim [coś] po angielsku : first of all [sth]
przedłużyć [komuś] termin płatności po angielsku : grant [sb] an extension
przedłużyć [komuś] termin płatności po angielsku : grant [sb] a longer period of payment
przedstawić się po angielsku : introduce oneself
przekazać [komuś] [jakąś informację] po angielsku : give [sb] [some information]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację po angielsku : give [sb] more complete information
przepraszamy za [coś] po angielsku : we apologize for [sth]
przepraszamy za [coś] po angielsku : we offer apologies for [sth]
przeprosiny po angielsku : apology
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę po angielsku : apologies for [some] mistake
przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] po angielsku : apologies for delay in [doing sth]
przesyłać [coś] faksem po angielsku : send [sth] by fax
przesyłać faksem po angielsku : fax
przesyłać w załączeniu po angielsku : enclose
przesyłamy Państwu [coś] po angielsku : we are sending you [sth]
przesyłanie faksu po angielsku : facsimile transmission
przesyłka ekspresowa po angielsku : express
przesyłka ekspresowa po angielsku : special delivery
przesyłka na koszt adresata po angielsku : freepost
przesyłka polecona po angielsku : recorded delivery
przygotować próbny bilans po angielsku : prepare trial balance
przyjąć czyjś punkt widzenia po angielsku : accept [sb's] point of view
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] po angielsku : friendly relations between [sb] and [sb]
przyspieszyć [coś] po angielsku : rush [sth]
refinansować [coś] w [jakimś] banku po angielsku : refinance [sth] with [some] bank
rely on [sth] po angielsku : liczyć na [coś]
robić wcięcie po angielsku : indent
robić wcięcie w akapicie po angielsku : indent paragraph
robić wrażenie po angielsku : impress
rozłączyć się z [kimś] po angielsku : hang up on [sb]
rozmowa z przywołaniem po angielsku : person-to-person call
rozmowa zamiejscowa po angielsku : long-distance call
rozmowa zewnętrzna po angielsku : external call
rozmowa zewnętrzna po angielsku : outside call
rozumieją Państwo, że [coś] po angielsku : you can understand that [sth]
serdeczne pozdrowienia, po angielsku : best regards,
składać regularne zamówienia po angielsku : place regular orders
składać zamówienie po angielsku : place an order
skontaktować się z [kimś] po angielsku : get in touch with [sb]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie po angielsku : get in touch with [sb] without delay
skrótowe wybieranie numeru po angielsku : abbreviated dialling
skrytka pocztowa po angielsku : P.O.Box
skrzynka wychodząca po angielsku : outbox
skupiać aktywność biznesową na [czymś] po angielsku : focus business activities on [sth]
spełniać [czyjeś] oczekiwania po angielsku : come up to [sb's] expectations
spełniać [jakieś] standardy po angielsku : meet [some] standards
spełniać oczekiwania po angielsku : fulfil expectations
spodziewać się po angielsku : expect
spowodować szybki start samolotu po angielsku : scramble a plane
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów po angielsku : we have caused you so much trouble
stempel pocztowy po angielsku : postmark
studiować po angielsku : peruse
sukcesy i porażki po angielsku : successes and failures
sygnał zakodowany po angielsku : scrambled signal
Szanowny Panie lub Pani po angielsku : Dear Sir or Madam
szczegółowy plan działania po angielsku : detailed plan for future action
szukać porady prawnej po angielsku : seek legal advise
szybka odpowiedź po angielsku : prompt reply
szybkie podsumowanie głównych punktów po angielsku : quick summary of the main points
telefon wewnetrzny po angielsku : extension
terminowa dostawa po angielsku : prompt delivery
treść listu po angielsku : body of the letter
treść listu po angielsku : body of a letter
treść pisma po angielsku : body
u nas po angielsku : at our end
u państwa po angielsku : at your end
ubrać coś w słowa po angielsku : put [sth] into words
udzielać rabatu po angielsku : allow discount
ulotka reklamowa po angielsku : circular
uświadamiać sobie po angielsku : appreciate
uniemożliwiać [coś] po angielsku : preclude [sth]
unlisted number po angielsku : numer zastrzeżony
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] po angielsku : we are pleased to confirm that [sth]
utrzymywać współpracę z [kimś] po angielsku : maintain cooperation with [sb]
uważać za konieczne [zrobienie czegoś] po angielsku : consider it necessary to [do sth]
w [czyimś] imieniu po angielsku : on behalf of [sb]
w [jakimś miesiącu] po angielsku : during [some month]
w chwili obecnej szukamy [kogoś] po angielsku : at the present time we are looking for [sb]
w imieniu [czyimś] [coś] po angielsku : on behalf of [sb] [sth]
w świetle powyższego, [coś] po angielsku : in view of the above [sth]
w żadnym wypadku po angielsku : in no case
w możliwie najkrótszym czasie po angielsku : in the shortest possible time
w najbliższej przyszłości po angielsku : in the nearest future
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] po angielsku : We refer to our letter regarding [sth]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] po angielsku : Referring to your fax of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] po angielsku : Referring to your letter of [x]
w oddzielnej przesylce po angielsku : under separate cover
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] po angielsku : In replay to your letter of [x]
w ostatniej chwili po angielsku : at the last minute
w pełni akceptowalny po angielsku : quite acceptable
w razie uwag dotyczących [czegoś] po angielsku : should you have any comments regarding [sth]
w rezultacie [czegoś] po angielsku : following [sth]
w sprawie [czegoś] po angielsku : concerning [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] po angielsku : Further to our letter of [x] [sth]
w uzupełnieniu do powyższego, [coś] po angielsku : in addition to the above [sth]
w zależności od przypadku po angielsku : as the case may be
w zasadzie po angielsku : in principle
w zastępstwie po angielsku : by proxy
w związku z tym po angielsku : in this connection
wahać się po angielsku : hesitate
wartość ogółem wynosi [x] po angielsku : total price is [x]
warunki dostawy i płatności po angielsku : terms of delivery and payment
warunki kontraktu po angielsku : contract terms
warunki płatności po angielsku : payment terms
wchodzi w życie z dniem [x] po angielsku : with effect from [x]
we właściwej formie po angielsku : in due form
we właściwym czasie po angielsku : in due course
według informacji po angielsku : according to the information
według wartości księgowej po angielsku : at its book value
wejście [czegoś] w życie po angielsku : entry into force of [sth]
witamy na [czymś] po angielsku : welcome to [sth]
wprowadzanie nowych norm pracy po angielsku : introducing new work patterns
wskazywać, że [coś] po angielsku : point out that [sth]
wskutek [czegoś] po angielsku : owing to [sth]
współpracować z [kimś] w [czymś] po angielsku : cooperate with [sb] on [sth]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy po angielsku : mention one other thing
wszystko jest w porządku z [czymś] po angielsku : all is going well with [sth]
wybierać numer po angielsku : dial
wydawać opinię po angielsku : deliver an opinion
wydawanie opinii po angielsku : delivering opinions
wykonać [coś] po angielsku : effect [sth]
wykorzystać wszelkie środki aby [zrobić coś] po angielsku : do utmost to [do sth]
wyświadczyć [komuś] przysługę po angielsku : accommodate [sb]
wyżej wymieniony po angielsku : above-mentioned
wypełnić [jakiś] formularz po angielsku : complete [some] form
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] po angielsku : expressly point out that [sth]
wysłać [coś] oddzielnie po angielsku : send [sth] separately
wysłać [coś] pocztą po angielsku : send [sth] by parcel post
wysłać [coś] przesyłką poleconą po angielsku : send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] w osobnym liście po angielsku : send [sth] under separate cover
wysłać [coś] w trybie ekspresowym po angielsku : send [sth] express
wysłać [coś] zwykłą pocztą po angielsku : send [sth] by surface mail
wystawiać czeki po angielsku : issue checks
wyszczególniać [coś] po angielsku : specify [sth]
wzajemne zrozumienie po angielsku : mutual understanding
wzajemnie akceptowalne warunki po angielsku : mutually acceptable terms
wzajemnie zadowalające relacje po angielsku : mutually satisfying relationship
z czystej ciekawości po angielsku : just out of curiosity
z drugiej strony [sth] po angielsku : on the other hand [sth]
z drugiej strony, [coś] po angielsku : on the other hand [sth]
z księgowego punktu widzenia po angielsku : from accounting point of view
z żalem po angielsku : regrettably
z najlepszymi życzeniami, po angielsku : with best wishes,
z poważaniem po angielsku : with respect
z poważaniem, po angielsku : yours sincerely,
z powodu [czegoś] po angielsku : owing to [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] po angielsku : we are pleased to send you [sth]
z przykrością informujemy po angielsku : we are sorry to inform you
z przykrością informujemy, że [coś] po angielsku : we regret to inform you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] po angielsku : we are sorry to remind you that [sth]
z punktu widzenia rachunkowości po angielsku : from accounting point of view
z szacunkiem po angielsku : with respect
z tą datą po angielsku : on that date
z tego względu [coś] po angielsku : on that account [sth]
z wyrazami szacunku, po angielsku : Yours faithfully,
zaakceptować czyjś punkt widzenia po angielsku : accept [sb's] point of view
zadzwonić powtórnie później po angielsku : call back later
zakończenie pisma po angielsku : closing
załączać [coś] po angielsku : enclose [sth]
załącznik do listu po angielsku : enclosure
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób po angielsku : set [some] matter in a friendly way
zaległa kwota po angielsku : outstanding amount
zapewniać [kogoś], że [coś] po angielsku : assure [sb] that [sth]
zapisać [coś] po angielsku : take note of [sth]
zapobiec [czemuś] po angielsku : preclude [sth]
zaprezentować [coś] po angielsku : present [sth]
zapytanie w sprawie [czegoś] po angielsku : enquiry on [sth]
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] po angielsku : I wonder if you could give me some information about [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] po angielsku : suggest a new approach to [sth]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję po angielsku : agree with [sb's] proposal
zgadzać się z [kimś] po angielsku : agree with [sb]
zgadzać się z [kimś] w zupełności po angielsku : quite agree with [sb]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] po angielsku : In accordance with your order of [x]
złożyć [komuś] ofertę po angielsku : make [sb] an offer
złożyć u [kogoś] zamówienie po angielsku : place an order with [sb]
złożyć zamówienie po angielsku : place an order
zmuszony do [zrobienia czegoś] po angielsku : compelled to [do sth]
znaczne trudności w [zrobieniu czegoś] po angielsku : considerable difficulties [doing sth]
zobowiązany [komuś] po angielsku : obliged to [sb]
zobowiązywać się po angielsku : stipulate
zostawić [coś] pod choinką po angielsku : leave [sth] under the tree
zrealizować [jakąś] dostawę po angielsku : make [some] delivery
zrealizować zamówienie po angielsku : complete an order
zredukować ceny o [x] procent po angielsku : reduce prices by [x] per cent
zrobić co się da aby [zrobić coś] po angielsku : do utmost to [do sth]
zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] po angielsku : we will do our best to [achieve sth]
zwracać uwagę na [coś] po angielsku : point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] po angielsku : draw attention to [sth]
zwrócić [komuś] po angielsku : place at [sb's] disposal
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] po angielsku : bring to [sb's] notice that [sth]
zwrócić się do [kogoś] o pomoc po angielsku : contact [sb] for help
zwrot pożegnalny po angielsku : complimentary close
zwrot powitania w nagłówku listu po angielsku : salutation
  Langol.pl