langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » Komisja papierów wartościowych i giełd (USA)

Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) po angielsku

Komisja papierów wartościowych i giełd (USA): Securities and Exchange Commission Szukaj w Google
a także:
- SEC

Inne:

Ze słowem "securities":

spekulant papierami wartościowymi securities trader
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
papiery wartościowe securities
walory securities
państwowe papiery wartościowe government securities
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
umowa odkupu papierów wartościowych securities repurchase agreement

Ze słowem "and":

Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji (WB) Securities and Investments Board
zboża i nasiona oleiste grains and oil seeds
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
płody rolne food and fibers
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
teoria błądzenia losowego random walk theory

Ze słowem "exchange":

giełda papierów wartościowych stock exchange
giełda metali metal exchange
giełda towarowa commodity exchange
fundusz portfelowy exchange traded fund

Ze słowem "wartościowych":

oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych official Stock Exchange list
  Langol.pl