langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » Indywidualny plan inwestycji w akcje

Indywidualny plan inwestycji w akcje po angielsku

Indywidualny plan inwestycji w akcje: PEP Szukaj w Google
a także:
- Personal Equity Plan

Inne:

Ze słowem "indywidualny":

inwestor indywidualny individual shareholder

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl