langol.pl » Biznes » Handel

Handel

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt po angielsku : [some product] is available on credit
[x] dni po terminie płatności po angielsku : [x] days in arrears with payment
[x]-procentowy rabat po angielsku : [x]% discount
aboard [sth] po angielsku : na pokładzie [czegoś]
agencja z prawem wyłączności po angielsku : sole agency
agent handlowy po angielsku : commercial agent
agent komisowy po angielsku : factor
agent komisowy po angielsku : commission agent
agent zatrudniony na część etatu po angielsku : part-time agent
anulować zamówienie po angielsku : cancel an order
artykuł codziennego użytku po angielsku : everyday article
artykuły używane po angielsku : secondhand items
astronomiczny rachunek po angielsku : astronomic bill
attache handlowy po angielsku : commercial attache
autoryzowany sprzedawca [czegoś] po angielsku : authorized dealer of [sth]
bardzo ostra konkurencja po angielsku : cut-throat competition
bariery w handlu po angielsku : barriers to trade
bezcłowy import po angielsku : free entry
bezpłatna próba po angielsku : free trial
bezzwłocznie [coś] wysłać po angielsku : rush [sth]
bilans handlowy po angielsku : trade balance
bilans handlowy po angielsku : balance of visible trade
bilans handlowy po angielsku : balance of trade
bilans obrotów bieżących po angielsku : balance of current account
bilans obrotów nietowarowych po angielsku : balance of invisible trade
bilans płatności po angielsku : balance of payments
bilans przepływów kapitałowych po angielsku : balance of capital movements
biuro przedstawicielstwa po angielsku : representative office
błąd na fakturze po angielsku : error on an invoice
blankiet zamówienia po angielsku : order form
broszura informacyjna po angielsku : prospectus
być wypłacalnym do [kwoty x] po angielsku : be good for [x]
być zgodnym z [czymś] po angielsku : tally with [sth]
cena detaliczna po angielsku : retail price
cena dumpingowa po angielsku : dumping price
cena fabryczna po angielsku : factory price
cena fabryczna po angielsku : trade price
cena fakturowa po angielsku : invoice price
cena faktyczna po angielsku : actual price
cena franco po angielsku : ex-factory price
cena hurtowa po angielsku : factory price
cena hurtowa po angielsku : wholesale price
cena katalogowa po angielsku : catalog price
cena katalogowa po angielsku : list price
cena konkurencyjna po angielsku : competitive price
cena żądana po angielsku : asking price
cena na fakturze po angielsku : invoice price
cena netto po angielsku : net price
cena obejmująca wszystkie koszty po angielsku : full price
cena określona po angielsku : specified price
cena orientacyjna po angielsku : approximate price
cena ryczałtowa po angielsku : lump sum price
cena sprzedaży brutto po angielsku : gross selling price
cena sprzedaży brutto po angielsku : total selling price
cena uwzględniająca wszystkie koszty po angielsku : all-in price
cena uzgodniona po angielsku : agreed price
cena z rabatem po angielsku : discount price
centrum handlowe po angielsku : shopping precinct
centrum handlowe po angielsku : mart
ceny stałe po angielsku : steady prices
certyfikat ubezpieczenia po angielsku : certificate of insurance
cło po angielsku : customs duty
cło przywozowe po angielsku : import duty
co kwartał po angielsku : on a quarterly basis
cofnąć pozwolenie po angielsku : revoke a license
czas realizacji [zamówienia] po angielsku : lead time on [an order]
czas realizacji zamówienia po angielsku : lead time
dane metryczne po angielsku : metric specifications
data otrzymania po angielsku : date of receipt
data rozliczenia po angielsku : settlement date
data zamówienia po angielsku : date of order
deficyt bilansu handlowego po angielsku : balance of trade deficit
deficyt w handlu zagranicznym po angielsku : trade deficit
deklaracja celna po angielsku : customs entry
deklaracja celna po angielsku : customs declaration
delegacja handlowa przyjeżdżająca po angielsku : inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca po angielsku : foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca po angielsku : outward trade mission
detalista specjalizujący się w [czymś] po angielsku : specialist retailer for [sth]
do Państwa dyspozycji po angielsku : at your disposal
do twojejdyspozycji po angielsku : at your disposal
do wyczerpania zapasów po angielsku : while stocks last
do zapłaty po angielsku : due for payment
dodatkowy koszt po angielsku : extra cost
dokonać płatności po angielsku : effect payment
dom towarowy po angielsku : department store
doskonała obsługa po angielsku : top-notch service
dostarczone na koszt dostawcy po angielsku : delivered carriage paid
dostawa natychmiastowa po angielsku : immediate delivery
dostawa opóźniona po angielsku : delayed delivery
dostawca po angielsku : contractor
dotrzymywać [czegoś] po angielsku : adhere to [sth]
dotrzymywać terminu po angielsku : keep to a deadline
dowód dostawy po angielsku : delivery note
dowód nadania po angielsku : postal receipt
dowiadywać się po angielsku : enquire
dowiadywać się po angielsku : inquire
drugorzędnej jakości po angielsku : second-rate
dużo [czegoś] w magazynie po angielsku : high inventory of [sth]
dyskretna reklama po angielsku : soft sell
dyskretne nakłanianie do zakupu po angielsku : soft sell
dystrybucja bezpośrednia po angielsku : direct distribution
dystrybucja towarów i usług po angielsku : distribution of goods and services
dział obsługi klientów po angielsku : customer service department
dział obuwniczy po angielsku : footwear department
dział prawny po angielsku : legal department
eksport niewidoczny po angielsku : invisible exports
eksport widoczny po angielsku : visible exports
faktura handlowa po angielsku : commercial invoice
faktura handlowa po angielsku : sales invoice
faktura konsularna po angielsku : consular invoice
faktura pro forma po angielsku : pro forma invoice
faktura pro forma po angielsku : p/i
faktura tkaniny po angielsku : cloth texture
filia sieci handlowej po angielsku : multiple store
filia sieci handlowej po angielsku : chain store
filia zagraniczna po angielsku : foreign branch
firma eksportowa po angielsku : export company
firma eksportowa po angielsku : export house
firma eksportowa po angielsku : export firm
firma windykacyjna po angielsku : debt collection agency
firma wysyłkowa po angielsku : mail-order company
firma wysyłkowa po angielsku : mail-order house
formalności celne po angielsku : customs formalities
formularz zamówienia po angielsku : order form
formularz zlecenia zakupu po angielsku : purchase order
fracht opłacony po angielsku : freight paid
gatunek [czegoś] po angielsku : grade of [sth]
gdzie indziej po angielsku : elsewere
giełda towarowa po angielsku : commodity market
główna ulica handlowa po angielsku : high street
główny klient po angielsku : major customer
godny zaufania po angielsku : trustworthy
godziny otwarcia po angielsku : opening hours
gorszej jakości po angielsku : inferior
gorszej jakości po angielsku : inferior quality
gospodarka rynkowa po angielsku : market economy
gotówką przed dostawą po angielsku : cash before delivery
gotowy do używania po angielsku : turnkey
gotowy do zamieszkania po angielsku : turnkey
grwałtownie wzrastać po angielsku : increase sharply
gwałtowny spadek cen po angielsku : slump in prices
handel barterowy po angielsku : bartering
handel detaliczny po angielsku : retailing
handel kompensacyjny po angielsku : countertrade
handel terminowy po angielsku : forward dealing
handel tranzytowy po angielsku : entrepot trade
handel tranzytowy po angielsku : free-port trade
handel wewnętrzny po angielsku : home trade
handel wewnętrzny po angielsku : domestic trade
handel wymienny po angielsku : barter trade
handel wymienny po angielsku : bartering
handel zagraniczny po angielsku : foreign trade
handel zagraniczny po angielsku : overseas trade
handel zamorski po angielsku : overseas trade
handlować [czymś] po angielsku : deal in [sth]
hit handlowy po angielsku : hot stuff
import [czegoś] po angielsku : import of [sth]
import niewidoczny po angielsku : invisible imports
informacja ogólna po angielsku : overview
informacja szczegółowa po angielsku : insight
informacje o rynku po angielsku : market intelligence
inkasować dług po angielsku : collect a debt
jakość pierwsza po angielsku : first choice
jednostronny zakaz po angielsku : unilateral ban
kanał dystrybucji po angielsku : channel of distribution
kanał dystrybucji po angielsku : distribution channel
karta wzorów po angielsku : pattern card
kasa elektroniczna po angielsku : cash register
kasa fiskalna po angielsku : cash register
kasa przy wyjściu ze sklepu po angielsku : check-out at the store exit
katalog ilustrowany po angielsku : illustrated catalog
katalog sprzedaży wysyłkowej po angielsku : mail-order catalogue
kierownik sklepu po angielsku : shopkeeper
kluczowi pośrednicy po angielsku : key intermediaries
kluczowy produkt po angielsku : flagship
kod kreskowy po angielsku : bar code
konosament bez zastrzeżeń po angielsku : clean bill of lading
konosament usterkowy po angielsku : foul bill of lading
konosament z zastrzeżeniem po angielsku : foul bill of lading
kontrola celna po angielsku : customs
kontrola celna po angielsku : customs inspection
kopia kapitańska konosamentu po angielsku : master's copy of the B/L
korzystna transakcja po angielsku : bargain
kosztorys po angielsku : estimate
koszty bieżące po angielsku : running expenses
koszty dostawy po angielsku : delivery costs
koszty dostawy po angielsku : delivery charges
koszty przewozu po angielsku : freight charges
koszty sprzedaży po angielsku : cost of sales
koszty sprzedaży po angielsku : costs of sales
koszty wysyłki po angielsku : delivery costs
koszty zbytu po angielsku : costs of sales
kraj pochodzenia po angielsku : country of origin
księgarnia naukowa po angielsku : stockist of scientific books
kupować hurtowo po angielsku : buy in bulk
kupować hurtowo po angielsku : buy wholesale
kupować kota w worku po angielsku : buy a pig in poke
kupować na kredyt po angielsku : buy on account
kupować na kredyt po angielsku : buy on credit
kupować na próbę po angielsku : buy on approval
kupować na rachunek po angielsku : buy on account
kupować na raty po angielsku : buy by installments
kupować za gotówkę po angielsku : buy for cash
kwota faktury po angielsku : invoice amount
kwoty zgadzają się z [czymś] po angielsku : figures correspond with [sth]
lepszy od [czegoś] po angielsku : superior to [sth]
licencja importowa po angielsku : imort license
limit wagowy po angielsku : weight limit
list handlowy po angielsku : commercial letter
list przewozowy po angielsku : bill of lading
list przewozowy po angielsku : B/L
list z żądaniem zapłaty po angielsku : collection letter
lotniczy list przewozowy po angielsku : air way-bill
lotniczy list przewozowy po angielsku : AWB
świadectwo kontroli po angielsku : certificate of inspection
świadectwo pochodzenia po angielsku : certificate of origin
świadectwo sanitarne po angielsku : sanitary certificate
żądanie ostateczne po angielsku : final demand
manifest okrętowy po angielsku : ship's manifest
marnotrawstwo miejsca po angielsku : space wastage
metoda ustalania cen po angielsku : price-fixing method
metoda wyceniania produktów po angielsku : price-fixing method
mieć [coś] do oclenia po angielsku : have [sth] to declare
mieć zdolność kredytową po angielsku : be safe for credit
możliwy do zmiany poprzez negocjacje po angielsku : negotiable
moment decydujący po angielsku : critical point
moment rozstrzygający po angielsku : critical point
monit ostateczny po angielsku : final demand
na koszt dostawcy po angielsku : carriage free
na koszt odbiorcy po angielsku : carriage forward
na koszt odbiorcy po angielsku : freight forward
na Państwa koszt po angielsku : at your expense
na składzie po angielsku : in stock, on stock
na sprzedaż po angielsku : for sale
na terenie sklepu po angielsku : on store premises
na twój koszt po angielsku : at your expense
na wasz koszt po angielsku : at your expense
na własny rachunek po angielsku : on one's own account
nachalna reklama po angielsku : hard sell
nachalne nakłanianie do zakupu po angielsku : hard sell
nadburcie statku po angielsku : ship's rail
nadwyżka bilansu handlowego po angielsku : balance of trade surplus
najważniejszy klient po angielsku : key account
najwyższa jakość po angielsku : top quality
nakaz płatniczy po angielsku : default summons
nakładać cła po angielsku : impose duties
naliczać odsetki za zwłokę po angielsku : charge default interest
narażać na niedogodność po angielsku : inconvenience
narzucanie ceny minimalnej po angielsku : resale price maintenance
negocjować kontrakt na [coś] po angielsku : negotiate a contract for [sth]
nie być w stanie [czegoś zrobić] po angielsku : be at a loss to [do sth]
nie mieć już [czegoś] na stanie po angielsku : run out of [sth]
nie możliwy do zmiany poprzez negocjacje po angielsku : non-negotiable
nie nadający się do sprzedaży po angielsku : unsaleable
nie zwlekać z [czymś] po angielsku : rush [sth]
nieściągalne długi po angielsku : bad debts
nieprzekraczalny termin po angielsku : deadline
niespełniający norm po angielsku : sub-standard
niespodziewana wysoka sprzedaż po angielsku : blowout
niewybaczalne zachowanie po angielsku : inexusable behaviour
niezależny sprzedawca po angielsku : sole retailer
niezgodność pomiędzy [czymś] a [czymś] po angielsku : discrepancy between [sth] and [sth]
niezobowiązujący po angielsku : without obligation
niska jakość po angielsku : low quality
niskie zainteresowanie [czymś] po angielsku : low take-up of [sth]
nota debetowa po angielsku : debit note
nota frachtowa po angielsku : freight note
nota kredytowa po angielsku : credit note
obniżać ceny po angielsku : lower prices
obniżka cen po angielsku : cut in prices
obniżona cena po angielsku : reduced price
obsługa przy ladzie po angielsku : counter service
oddział zagraniczny po angielsku : foreign branch
oderwać się od [czegoś] po angielsku : come adrift from [sth]
odliczyć koszty bankowe po angielsku : deduct bank charges
odłożyć wykonanie [czegoś] na później po angielsku : put [sth] on hold, hold [sth]
odmówić przyjęcia zamówienia po angielsku : refuse an order
odpływ kapitału po angielsku : outflow of capital
odpływ waluty po angielsku : currency outflow
odpowiadać na [coś] po angielsku : respond to [sth]
odprawa celna po angielsku : customs clearance
odsetki za zwłokę po angielsku : default interest
oferent z najniższą ceną po angielsku : lowest bidder
oferta cenowa po angielsku : quotation
oferta promocyjna po angielsku : introductory offer
oferta przetargowa po angielsku : tender
oferta ważna przez [x] dni po angielsku : offer firm for [x] days
ogromny rachunek po angielsku : astronomic bill
okazyjny zakup po angielsku : bargain
określić cenę [czegoś] po angielsku : price [sth]
okres dostawy po angielsku : delivery period
ożywiony popyt po angielsku : brisk demand
opóźniona dostawa po angielsku : delayed delivery
oparty na solidnych podstawach po angielsku : sound
opinia bankowa po angielsku : banker's reference
opłata celna po angielsku : customs duty
osoba składająca najwyższą ofertę po angielsku : highest bidder
osoba sprzedająca na aukcji po angielsku : auctioneer
ostateczne wezwanie po angielsku : final demand
ostateczne wezwanie do zapłaty po angielsku : final demand for payment
ostateczny termin po angielsku : deadline
ostra konkurencja po angielsku : keen competition
ostra konkurencja po angielsku : stiff competition
osunąć się po angielsku : give way
partia towaru po angielsku : lot of goods
pióro świetlne po angielsku : light pen
pierwsza oferta na licytacji po angielsku : opening bid
pierwsze zamówienie po angielsku : initial order
płatne gotówką przy odbiorze po angielsku : cash on delivery
płatne gotówką przy zamówieniu po angielsku : cash with order
płatność gotówką przy zamówieniu po angielsku : cash with order
płatność przy odbiorze po angielsku : cash on delivery
płatność przy odbiorze po angielsku : COD
płatność za pobraniem po angielsku : cash on delivery
pociągać za sobą po angielsku : entail
podatek obrotowy po angielsku : sales tax
podatek od wartości dodanej po angielsku : value added tax
poddawać obróbce po angielsku : process
podlegać [czemuś] po angielsku : be subject to [sth]
podlegać konieczności zatwierdzenia po angielsku : be subject to confirmation
podlegający ocleniu po angielsku : dutiable
podstawa do [czegoś] po angielsku : basis for [sth]
podział kosztów po angielsku : division of costs
podzielać [czyjeś] zdanie po angielsku : concur with [sb]
pokryć koszty po angielsku : cover costs
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] po angielsku : reimburse [sb] for [sth]
pokrywać się po angielsku : agree
polecenie dostawy po angielsku : delivery order
polecenie przelewu zagranicznego po angielsku : international money order
policzyć za dużo po angielsku : overcharge
pośrednik po angielsku : middleman
ponad [x] po angielsku : in excess of [x]
poprawa jakości produktu z opakowaniem po angielsku : face-lift
poprawić błąd po angielsku : correct an error
porozumienie o wyłączności po angielsku : exclusive agreement
portfel niezrealizowanych zamówień po angielsku : backlog of orders
postępować zgodnie z [sugestią] po angielsku : follow up [a suggestion]
potencjalny klient po angielsku : prospect
potwierdzać zamówienie po angielsku : confirm an order
potwierdzenie ubezpieczenia po angielsku : certificate of insurance
potwierdzenie zamówienia po angielsku : order confirmation
powtórny list po angielsku : follow-up letter
powyżej [x] po angielsku : in excess of [x]
pozwolenie na eksport po angielsku : export license
pozwolenie na eksport po angielsku : export permit
pozwolenie na import po angielsku : import license
pozwolenie na wywóz po angielsku : export permit
pozwolenie przywozu po angielsku : imort license
pozyskać zamówienie na [coś] po angielsku : win an order for [sth]
próbka bez wartości handlowej po angielsku : sample of no commercial value
próbka do analizy po angielsku : specimen for analysis
prasa fachowa po angielsku : trade press
prawo celne po angielsku : customs laws
produkt markowy po angielsku : name brand
produkt podstawowy po angielsku : primary product
produkt własny sieci sklepów po angielsku : own brand
produkt własny sieci sklepów po angielsku : generic brand
produkty przemysłowe po angielsku : manufactured goods
produkty rolne po angielsku : farm goods
prolongata płatności po angielsku : extension of payment
prospekty reklamowe po angielsku : sales literature
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni po angielsku : please effect payment within [x] days
prowadzić [jakąś firmę] po angielsku : operate [some company]
prowizja [x]-procentowa po angielsku : commision of [x]%
prowizja del credere po angielsku : del credere commission
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] po angielsku : grant an extension of [some deadline]
przedstawiciel handlowy po angielsku : commercial agent
przeglądać [coś] po angielsku : sift through [sth]
przepisy celne po angielsku : customs specification
przerzucać koszty na klienta po angielsku : pass costs on to the customer
przesiewać [coś] po angielsku : sift through [sth]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] po angielsku : remit [some amount] to [somewhere]
przestrzegać [instrukcji] po angielsku : observe [instructions]
przesunąć na wcześniejszy termin [x] po angielsku : put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] po angielsku : bring forward from [x] to [y]
przesyłka reklamowa po angielsku : mail shot
przesyłka reklamowa po angielsku : direct mail letter
przewaga konkurencyjna po angielsku : competitive advantage
przewóz bezpłatny po angielsku : carriage free
przewóz na koszt dostawcy po angielsku : C/P
przewóz na koszt dostawcy po angielsku : carriage paid
przewóz opłacony po angielsku : freight paid
przyjęcie [czegoś] do wiadomości po angielsku : acknowledgement of [sth]
przyjść po [coś] po angielsku : call for [sth]
rabat gotówkowy po angielsku : cash discount
rabat hurtowy po angielsku : discount on quantity
rabat hurtowy po angielsku : wholesale discount
rabat ilościowy po angielsku : discount on quantity
rabat przy płatności gotówką po angielsku : cash discount
rabat specjalny po angielsku : special discount
rabat towarowy po angielsku : trade discount
rabat za ilość po angielsku : quantity discount
rachunek należności frachtowych po angielsku : freight note
rachunek otwarty po angielsku : open account
reagować na [coś] po angielsku : respond to [sth]
realizacja zamówienia po angielsku : execution of an order
redukcja cen po angielsku : cut in prices
referencje bankowe po angielsku : banker's reference
rekomendowana cena detaliczna po angielsku : recommended retail price
roczny obrót po angielsku : annual turnover
rozdawanie bezpłatnych próbek po angielsku : sampling
rozdawanie darmowych próbek po angielsku : sampling
rozległy wybór towarów po angielsku : diversified range of products
rozliczenie faktury po angielsku : settlement of the invoice
rozpowszechniać informacje po angielsku : disseminate information
rynek krajowy po angielsku : domestic market
rynek towarowy po angielsku : commodity market
rynek wewnętrzny po angielsku : domestic market
ryzyko kredytowe po angielsku : credit risks
ryzyko terminowe po angielsku : forward risk
ryzyko związane z [czymś] po angielsku : risk involved in [sth]
saldo obrotów towarowych po angielsku : balance of visible trade
samoobsługowy supermarket po angielsku : self-service supermarket
sfinalizować umowę po angielsku : clinch a deal
skasować [coś] na kasie fiskalnej po angielsku : ring [sth] up
skierować inną trasą po angielsku : redirect
skład celny po angielsku : bonded warehouse
składać ofertę odnośnie [czegoś] po angielsku : tender for [sth]
składać ofertę w sprawie [kontraktu] po angielsku : bid on [a contract]
składać reklamację po angielsku : complain
sklep detaliczny po angielsku : retailer
sklep fabryczny po angielsku : factory outlet
sklep fabryczny po angielsku : company store
sklep sieciowy po angielsku : chain store
sklep specjalistyczny po angielsku : specialty shop
sklep specjalistyczny sprzedający [coś] po angielsku : stockist of [sth]
sklep spożywczy po angielsku : grocery store
sklep spożywczy po angielsku : grocery store
sklep wolnocłowy po angielsku : duty-free shop
sklepowa karta kredytowa po angielsku : in-store credit card
skorzystać z [czyjejś] [oferty] po angielsku : take [sb] up on [their offer]
spadek sprzedaży po angielsku : drop in sales
spóźniać się z [czymś] po angielsku : be behindhand with [sth]
specjalizować się w [czymś] po angielsku : specialize in [sth]
specyfikacja towarów transportowanych po angielsku : packing list
specyfikacje techniczne po angielsku : technical specifications
sporządzać szacunek po angielsku : estimate
spowodowany [czymś] po angielsku : due to [sth]
sprawiać kłopot po angielsku : inconvenience
sprzedaż gotówkowa po angielsku : cash sale
sprzedaż obnośna po angielsku : doorstep selling
sprzedaż obnośna po angielsku : door to door selling
sprzedaż w sklepie po angielsku : cash-and-carry
sprzedaż wysyłkowa po angielsku : mail order
sprzedawać hurtowo po angielsku : sell wholesale
sprzedawca detaliczny po angielsku : retailer
stały dochód po angielsku : regular income
stan zadłużenia po angielsku : credit status
standardowy rabat po angielsku : standard discount
status kredytowy po angielsku : credit status
stawka handlowa po angielsku : commercial rate
stoisko z owocami po angielsku : fruit stand
stosować się do [czegoś] po angielsku : adhere to [sth]
suma faktury po angielsku : invoice amount
suma faktury po angielsku : amount of an invoice
system dystrybucji po angielsku : distribution system
sytuacja ekonomiczna po angielsku : economic climate
targować się o cenę po angielsku : bargain over the price
taryfa handlowa po angielsku : commercial rate
termin dostawy po angielsku : delivery date
termin ostateczny po angielsku : deadline
termin wygaśnięcia umowy po angielsku : date of expiry
towary do natychmiastowej sprzedaży po angielsku : spot goods
towary na składzie po angielsku : goods in stock
towary niższej jakości po angielsku : seconds
towary podlegające ocleniu po angielsku : dutiable goods
towary przemysłowe po angielsku : manufactured goods
towary w konsygnacji po angielsku : goods on consignment
towary wadliwe po angielsku : faulty goods
tytuł wykonawczy po angielsku : warrant of execution
ubezpieczenie ładunku w transporcie po angielsku : transport insurance
udzielać odroczenia płatności po angielsku : grant a delay of payment
udzielać rabatu po angielsku : grant a discount
ulotka informacyjna po angielsku : prospectus
umiarkowany popyt po angielsku : moderate demand
umowa agencyjna po angielsku : agency contract
umowa dostawy po angielsku : delivery contract
umowa franczyzowa po angielsku : franchise contract
umowa o przedstawicielstwo po angielsku : agency contract
umowa o wyłączności po angielsku : exclusive contract
umowa przewiduje [coś] po angielsku : contract stipulates [sth]
umowa sprzedaży po angielsku : contract of sale
upominać się o zapłatę po angielsku : dun
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] po angielsku : give [sb] a sales pitch on buying [sth]
urząd celny po angielsku : customs authorities
urządzenia zabezpieczające po angielsku : security devices
urzędnik handlowy po angielsku : trade official
ustalić cenę [czegoś] po angielsku : price [sth]
utrata klientów po angielsku : loss of customers
utrzymywać ceny na niskim poziomie po angielsku : keep prices down
uznanie [czegoś] po angielsku : acknowledgement of [sth]
w drodze do [jakiegoś miejsca] po angielsku : bound for [some place]
w ilościach hurtowych po angielsku : in bulk
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] po angielsku : contract stipulated that [sth]
w ostatniej chwili po angielsku : last-minute
w składzie celnym po angielsku : in bond
w sposób dyskretny po angielsku : in a discreet manner
w sprzedaży po angielsku : available
w stanie uszkodzenia po angielsku : in a damaged condition
w systemie cash-and-carry po angielsku : on a cash-and-carry basis
w wolnym obrocie po angielsku : in free circulation
w zależności od posiadanych zapasów po angielsku : subject to availability
wada ukryta po angielsku : hidden defect
wada ukryta po angielsku : concealed defect
waga wyszczególniona po angielsku : weight specified
wózek na zakupy po angielsku : trolley
wózek z supermarketu po angielsku : supermarket trolley
wartość faktury po angielsku : amount of an invoice
warty zachodu po angielsku : worthwhile
warunki dostawy po angielsku : terms of delivery
warunki rynkowe po angielsku : market conditions
warunki sprzedaży po angielsku : conditions of sale
warunki sprzedaży po angielsku : sales terms
warunki wyładunku po angielsku : landed terms
wcześniejsza sprzedaż po angielsku : prior sale
wejść na rynek po angielsku : break into market
wezwanie do zapłaty po angielsku : dunning letter
wezwanie do zapłaty po angielsku : late payment notice
wiarygodny kredytowo po angielsku : creditworthy
wieczorne zakupy po angielsku : late-night shopping
wielkość asortymentu po angielsku : assortment of sizes
wielkość sprzedaży po angielsku : sales volume
władze celne po angielsku : customs authorities
właściciel sklepu po angielsku : storekeeper
wnosić zażalenie po angielsku : complain
wolumen importu po angielsku : visible imports
wolumen sprzedaży po angielsku : sales volume
wyciąg z konta po angielsku : statement
wyczerpać zasoby [czegoś] po angielsku : run out of [sth]
wydatki inwestycyjne po angielsku : capital expenditure
wydział reklamacji po angielsku : complaints department
wyłączne prawo sprzedaży po angielsku : exclusive right of sale
wymagać [czegoś] po angielsku : call for [sth]
wymiana barterowa po angielsku : barter trade
wymiana starego towaru na nowy z dopłatą po angielsku : trade-in
wymogi celne po angielsku : customs specification
wynegocjować zniżkę na [coś] po angielsku : negotiate a concession for a price reduction on [sth]
wyniki sprzedaży po angielsku : sales figures
wyposażenie kuchenne po angielsku : kitchen utensils
wyprzedaż garażowa po angielsku : garage sale
wysokie cła po angielsku : high tariffs
wysokie zainteresowanie [czymś] po angielsku : high take-up of [sth]
wystarczające zapasy po angielsku : ample stocks
wystawić fakturę po angielsku : bill
wystawić rachunek po angielsku : bill
wzór na tkaninie po angielsku : cloth pattern
wzdłuż granicy po angielsku : along a border
z ostatniej chwili po angielsku : last-minute
z powodu [czegoś] po angielsku : due to [sth]
z przemytu po angielsku : contraband
za gotówkę i bez dostawy po angielsku : cash-and-carry
za pobraniem po angielsku : carriage forward
za pobraniem po angielsku : freight forward
zagraniczny hurtownik po angielsku : overseas wholesaler
zagubić się po angielsku : go astray
zainteresowanie [czymś] po angielsku : the take-up of [sth]
zająć się [czymś] po angielsku : attend to [sth]
zajmować się [czymś] po angielsku : deal with [sth]
zakupy domowe po angielsku : home shopping
zakupy spożywcze po angielsku : grocery shopping
załadować [coś] na statek po angielsku : load [sth] aboard ship
zalegać z [czymś] po angielsku : be behindhand with [sth]
zaległe zamówienie po angielsku : back order
zaliczka gotówkowa po angielsku : cash advance
zamawiać hurtowo po angielsku : order in bulk
zapewniać [coś] [komuś] po angielsku : provide [sb] with [sth]
zapłata faktury po angielsku : settlement of the invoice
zapłata przy dostawie po angielsku : cash on delivery
zapłata przy dostawie po angielsku : collect on delivery
zapłata z góry po angielsku : cash in advance
zapobiegać przestępstwom po angielsku : deter crime
zaproszenie do składania ofert po angielsku : invitation to tender
zapytanie o zdolność kredytową po angielsku : credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową po angielsku : credit inquiry
zapytanie ofertowe po angielsku : enquiry
zapytanie ofertowe po angielsku : inquiry
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] po angielsku : winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki po angielsku : winnow the millions of options down to a handful
zawieruszyć się po angielsku : go astray
zawrzeć umowę na [coś] po angielsku : contract for [sth]
zbierać informacje po angielsku : gather information
zdobyć kontrakt po angielsku : win a contract
zdolność kredytowa po angielsku : credit standing
zdolność kredytowa po angielsku : creditworthiness
ze środków własnych po angielsku : out-of-pocket
zestaw próbek po angielsku : sample collection
zgadzać się po angielsku : agree
zgadzać się z [kimś] po angielsku : concur with [sb]
zgłoszenie przybycia statku po angielsku : ship's report
zgodnie z próbką po angielsku : as per sample
zgodnie z zamówieniem po angielsku : to order
zgodnie ze specyfikacją po angielsku : to specification
zgodzić się na [coś] po angielsku : agree on [sth]
zlecenie wydania po angielsku : delivery order
zmienić plan produkcji po angielsku : reschedule production
zmierzający do [jakiegoś miejsca] po angielsku : bound for [some place]
zniżka na [coś] po angielsku : concession for a price reduction on [sth]
zobowiązania finansowe po angielsku : financial engagements
zwiększać sprzedaż po angielsku : increase sales
zwłoka w dostawie po angielsku : delay in delivery
zwłoka w zapłacie po angielsku : delay of payment
zwrot cła wywozowego po angielsku : drawback
zyskać dostęp do [czegoś] po angielsku : gain access to [sth]
  Langol.pl