langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes

Biznes

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

agent celny po angielsku : clearance agent
agent morski po angielsku : shipping agent
awizo dostawy po angielsku : advice note
bagaż podręczny po angielsku : hand luggage
bagaż ręczny po angielsku : hand baggage
barka portowa po angielsku : lighter
barwy firmowe po angielsku : livery
barwy firmowe po angielsku : company colors
barwy firmowe po angielsku : company livery
bez kosztów dostawy po angielsku : free delivery
bilet na przejazd w jedną stronę po angielsku : one-way ticket
boczny tor po angielsku : siding
chłodniczy po angielsku : refrigerated
ciężar brutto po angielsku : gross weight
ciężar netto po angielsku : net weight
ciężarówka z naczepą po angielsku : articulated lorry
ciecz łatwopalna po angielsku : flammable liquid
cło nieopłacone po angielsku : duty unpaid
cło ochronne po angielsku : protective duty
cło opłacone po angielsku : duty paid
cumować do nabrzeża po angielsku : dock
customs formalities po angielsku : formalności celne
części zamienne po angielsku : spare parts
czarter na czas po angielsku : time charter
czarter na podróż po angielsku : voyage charter
czarterować statek po angielsku : charter a ship
czekać na [coś] po angielsku : await [sth]
czekający na odbiór po angielsku : awaiting collection
deklaracja celna po angielsku : bill of entry
dokument przewozowy po angielsku : transport document
dokumenty celne po angielsku : clearance documents
dokumenty przewozowe po angielsku : shipping documents
dokumenty w zamian za akceptację po angielsku : documents against acceptance
dokumenty w zamian za zapłatę po angielsku : documents against payment
dokumenty załadowcze po angielsku : shipping documents
dopuszczalne odchylenia po angielsku : allowed tolerances
dostarczone do granicy po angielsku : delivered at frontier
dostarczone i cło opłacone po angielsku : delivered duty paid
dostawa częściowa po angielsku : part consignment
dostawa częściowa po angielsku : partial consignment
dostawa do domu po angielsku : home delivery
dostawa franco miejsce przeznaczenia po angielsku : free delivered
dostawa z magazynu po angielsku : delivery ex warehouse
dowód wysyłki po angielsku : certificate of shipment
dowód załadowania po angielsku : certificate of shipment
duże natężenie ruchu po angielsku : heavy traffic
dworzec towarowy po angielsku : goods station
dworzec towarowy po angielsku : freight depot
dzień postoju w porcie po angielsku : lay day
faktura celna po angielsku : customs invoice
faktyczny czas odlotu po angielsku : actual time of departure
firma transportu drogowego po angielsku : haulier
formularz deklaracji celnej po angielsku : customs declaration form
fracht lotniczy po angielsku : air freight
fracht opłacony z góry po angielsku : freight prepaid
fracht płatny w miejscu przeznaczenia po angielsku : freight payable at destination
fracht zaliczkowy po angielsku : advance freight
franco fabryka po angielsku : ex factory
franco nabrzeże po angielsku : free on quay
franco port lotniczy po angielsku : free on board airport
franco statek po angielsku : free on board
franko samochód ciężarowy po angielsku : free on truck
funkcjonariusz celny po angielsku : customs guard
funkcjonariusz celny po angielsku : customs officer
instrukcje załadowcze po angielsku : shipping instructions
jednostka miary po angielsku : unit of measurement
jednostka załadowcza po angielsku : loading area
jednostka załadowcza po angielsku : loading unit
kabina kierowcy po angielsku : driver`s cab
karta zejścia na ląd po angielsku : landing card
kolej dojazdowa po angielsku : commuter train
konkurencja ze strony [kogoś] po angielsku : competition from [sb]
konosament bez zastrzeżeń po angielsku : clean bill of lading
konosament na okaziciela po angielsku : bearer bill of lading
konosament z zastrzeżeniami po angielsku : foul bill of lading
konsolidacja dostaw po angielsku : groupage
konsolidacja dostaw po angielsku : consolidation
kontrola ruchu powietrznego po angielsku : air traffic control
koszt i fracht po angielsku : cost and freight
koszt, ubezpieczenie i fracht po angielsku : cost, insurance and freight
koszty manipulacyjne po angielsku : handling charge
koszty manipulacyjne po angielsku : handling costs
koszty przeładunku po angielsku : handling costs
koszty sztauowania po angielsku : stowage charges
koszty wyładunku po angielsku : landing fees
kwit odprawy celnej po angielsku : clearance certificate
kwit spedytorski po angielsku : forwarder's receipt
ładownia statku po angielsku : vessel's hold
ładunek drobnicowy po angielsku : general cargo
ładunek handlowy po angielsku : payload
ładunek masowy po angielsku : bulk cargo
ładunek pełnokontenerowy po angielsku : full container load
ładunek pełnostatkowy po angielsku : shipload
ładunek samochodowy po angielsku : lorry-load
ładunek użyteczny po angielsku : payload
ładunek zbiorowy po angielsku : grouped consignment
ładunek zbiorowy po angielsku : consolidated shipment
linia żeglugowa po angielsku : shipping line
liniowiec towarowy po angielsku : cargo liner
list przewozowy po angielsku : dispatch note
list przewozowy po angielsku : consignment note
list przewozowy po angielsku : bill of lading
list przewozowy dla transportu kombinowanego po angielsku : combined transport bill of lading
loco fabryka po angielsku : ex works
loco magazyn po angielsku : ex warehouse
lot bezpośredni po angielsku : nonstop flight
lot czarterowy po angielsku : charter flight
lot docelowy po angielsku : connecting flight
lotnicza opłata przewozowa po angielsku : air freight rate
lotniczy list przewozowy po angielsku : air consignment note
lotniczy list przewozowy po angielsku : air waybill
śródlądowa droga wodna po angielsku : inland waterway
śródlądowa żegluga towarowa po angielsku : inland waterway transport
świadectwo załadowania po angielsku : shipping note
magazyn pod zamknięciem celnym po angielsku : bonded warehouse
magazyn wolnocłowy po angielsku : bonded warehouse
miejsce przeznaczenia po angielsku : destination
miejsce załadunku po angielsku : loading area
morska jednostka prędkości po angielsku : neutical measurement of speed
na granicy po angielsku : at the border
na pokładzie po angielsku : on deck
nabrzeże załadunkowo wyładunkowe po angielsku : quay
nadawca ładunku po angielsku : consignor
nadwaga bagażu po angielsku : excess baggage
należności celne przywozowe po angielsku : import duties
nazwa wysyłającego po angielsku : consignor's name
nie ma ograniczeń prędkości po angielsku : no speed limit is in force
numer partii po angielsku : batch number
obciążać [kogoś] opłatą za [coś] po angielsku : charge [sb] for [sth]
obszar portowy po angielsku : docks
odbriorca ładunku po angielsku : consignee
odprawiać towary po angielsku : clear the goods
okręt całkowicie załadowany [czymś] po angielsku : full shipload of [sth]
opłata frachtowa po angielsku : freight charges
opłata manipulacyjna po angielsku : handling charge
opłata przystaniowa po angielsku : wharfage
opłata za [przejazd promem] po angielsku : fare for [ferry]
opłata za lądowanie po angielsku : landing charges
opłata za przejazd po angielsku : fare
opłata za przejazd po angielsku : toll
opłata za przestój po angielsku : demurrage
opłata za przewóz po angielsku : cartage
opłata za przewóz lichtugą po angielsku : lighterage
opłata za wyładunek po angielsku : landing fees
opłaty portowe po angielsku : harbour fees
opłaty portowe po angielsku : harbour fees
opłaty portowe po angielsku : harbor dues
opłaty portowe po angielsku : harbor fees
opłaty załadowcze i wyładowcze po angielsku : loading and unloading charges
osoba dojeżdżająca do pracy po angielsku : commuter
ostrożnie przy obsłudze po angielsku : handle with care
paczka dużych rozmiarów po angielsku : bulky package
pilnie potrzebny po angielsku : urgently needed
plądrowanie ładunku po angielsku : pilferage of cargo
płacić mniejsze opłaty portowe po angielsku : pay less in harbor dues
płacić większe opłaty portowe po angielsku : pay more in harbor dues
pobierać [od kogoś] opłatę za [coś] po angielsku : charge [sb] for [sth]
pociąg podmiejski po angielsku : commuter train
pociąg szybkobieżny po angielsku : high-speed train
pod pokładem po angielsku : below deck
pod zamknięciem celnym po angielsku : in bond
podczas transportu po angielsku : in transit
podlegać opłatom celnym po angielsku : subject to duty
pojazd silnikowy po angielsku : motor vehicle
port pośredni po angielsku : port of call
port przeznaczenia po angielsku : port of destination
port uzgodniony po angielsku : agreed port
port wolnocłowy po angielsku : free port
pozwolenie na przywóz po angielsku : import license
pozwolenie wywozu po angielsku : export permit
przedsiębiorstwo żeglugowe po angielsku : shipping line
przedsiębiorstwo żeglugowe po angielsku : shipping company
przedsiębiorstwo transportu morskiego po angielsku : shipping company
przekroczyć granicę po angielsku : cross the border
przeładunek towaru po angielsku : handling of goods
przepisy celne po angielsku : customs regulations
przesyłka częściowa po angielsku : part consignment
przesyłka kolejowa po angielsku : rail forwarding
przewoźne opłacone po angielsku : carriage paid
przewoźnik lotniczy po angielsku : air carrier
przybijać do nabrzeża po angielsku : dock
przybijać do nabrzeża po angielsku : dock at the wharf
przyczepa ciężarówki po angielsku : truck trailer
przyspieszyć dostawy po angielsku : expedite deliveries
pudełko kartonowe po angielsku : cardboard box
robotnik portowy po angielsku : longshoreman
robotnik portowy po angielsku : docker
rozładować ładunek po angielsku : discharge cargo
rozmieszczać ładunek po angielsku : stow
samochód ciężarowy po angielsku : lorry
samochód ciężarowy po angielsku : truck
samolot pasażerski po angielsku : airliner
samolot szerokokadłubowy po angielsku : wide-bodied aircraft
samolot towarowy po angielsku : cargo plane
samolot towarowy po angielsku : freight plane
sieć rurociągów po angielsku : a grid of pipelines
skierować inną trasą po angielsku : reroute
skład celny po angielsku : bonded warehouse
skład celny po angielsku : customs warehouse
spedytorski lotniczy list przewozowy po angielsku : house air waybill
stacja wysyłkowa po angielsku : forwarding station
stale [coś robić] po angielsku : continuously [do sth]
stanowisko kotwiczne po angielsku : berth
statek żeglugi nieregularnej po angielsku : tramp
statek żeglugi przybrzeżnej po angielsku : coastal vessel
stawka celna po angielsku : customs rate
stawka frachtowa po angielsku : freight rate
stawka frachtowa po angielsku : freight rate
stawka preferencyjna po angielsku : preferential rate
stawka ryczałtowa po angielsku : flat rate
strefa wolnego handlu po angielsku : free-trade area
tania bandera po angielsku : flag of convenience
terminal kontenerowy po angielsku : container terminal
terminal przeładunkowy po angielsku : trucking terminal
tonaż netto po angielsku : net tonnage
towar sypki po angielsku : bulk cargo
towary utracone w czasie załadunku po angielsku : product loss during loading
transport drogowy po angielsku : haulage
transport lotniczy po angielsku : air freight
transport śródlądowy po angielsku : inland waterway transport
transport morski po angielsku : carriage by sea
trasa dalekobieżna po angielsku : long haul
układać [coś] w stos po angielsku : stack [sth]
umowa czarterowa po angielsku : charter party
umowa o czarter po angielsku : charter party
umowa przewozu po angielsku : contract of carriage
urząd celny po angielsku : custom house
uzgodniona tara po angielsku : agreed tare
uzgodniony port odlotów po angielsku : agreed airport of departure
w stanie uszkodzonym po angielsku : in damaged condition
waga brutto po angielsku : gross weight
wagon cysterna po angielsku : tank railroad car
wagon kolejowy po angielsku : wagon
wagon kolejowy po angielsku : car
wagon towarowy po angielsku : goods wagon
wagon towarowy po angielsku : freight car
wartość CIF po angielsku : CIF value
wartość deklarowana po angielsku : declared value
warunki wyładowania po angielsku : landed terms
wolny od opłat po angielsku : free of charges
wstępna kontrola po angielsku : preliminary inspection
wydawanie zezwoleń po angielsku : licensing
wysłany towar po angielsku : consignment
wysyłać [coś] [gdżeś] po angielsku : consign [sth] to [some place]
wyszczególnić [coś] osobno po angielsku : list [sth] separately
z jakiegokolwiek powodu po angielsku : in any manner whatsoever
zajmujący dużą przestrzeń po angielsku : bulky
zarezerwować lot po angielsku : book a flight
zawiadomienie o dostawie po angielsku : delivery notice
zawiadomienie o przesyłce po angielsku : advice note
zawiadomienie o wysyłce po angielsku : advice of shipment
zawrzeć z [kimś] umowę po angielsku : make a contract with [sb]
zbierać opłatę za [coś] po angielsku : collect a toll for [sth]
zezwolenie na wyładunek po angielsku : discharging permit
zlecenie na załadowanie po angielsku : shipping notice
zlecenie wyładunku po angielsku : landing order
  Langol.pl