langol.pl » Biznes » Biuro

Biuro

Wybrane frazy (więcej w wyszukiwarce powyżej):

[X] operacji na sekundę po angielsku : [X] operations per second
[x] słów na minutę po angielsku : [x] words per minute
artykuły papiernicze po angielsku : stationery
automat wendingowy po angielsku : vending machine
biuro bez podziału na pomieszczenia po angielsku : open plan office
błąd maszynowy po angielsku : typing error
blok papieru do notatek po angielsku : scribbling pad
być [czyimś] asystentem po angielsku : be a personal assistant to [someone]
centrala telefoniczna po angielsku : switchboard
centralna jednostka obliczeniowa po angielsku : central processing unit
czarno na białym po angielsku : in black and white
czytanie sprawdzające po angielsku : proof reading
dostęp do informacji po angielsku : access to information
drukarka atramentowa po angielsku : ink jet printer
drukarka igłowa po angielsku : dot-matrix printer
drukarka laserowa po angielsku : laser printer
drukarka laserowa po angielsku : laser printer
dysk twardy po angielsku : hard disk
etykieta samoprzylepna po angielsku : self-adhesive label
ewidencjonować według nazwiska po angielsku : file under a name
fotel obrotowy po angielsku : swivel chair
gilotyna do papieru po angielsku : guillotine
gilotyna do papieru po angielsku : paper cutter
gumka do ścierania po angielsku : rubber
hala maszyn do pisania po angielsku : typing pool
kalendarz ścienny po angielsku : wall calendar
kalendarz ścienny po angielsku : wall calendar
kalendarz na biurko po angielsku : desk diary, desk calendar
kanapa dwuosobowa po angielsku : two-seater sofa
karta katalogowa po angielsku : index card
klawisz backspace po angielsku : backspace key
klawisz funkcyjny po angielsku : function key
klawisz ze strzałką po angielsku : arrow key
komputer główny po angielsku : mainframe
komputer osobisty po angielsku : personal computer
koperta bąbelkowa po angielsku : padded envelope
koperta biurowa po angielsku : inter-office envelope
koperta ochronna po angielsku : padded envelope
kopia kalkowa po angielsku : carbon copy
kopia końcowa po angielsku : fair copy
korektor w płynie po angielsku : correcting fluid
kosz biurowy po angielsku : waste paper basket
kosz na śmieci po angielsku : wastepaper basket
krzesło obrotowe po angielsku : swivel chair
ściałka działowa po angielsku : partition
małymi literami po angielsku : in lower case
maszyna do pisania po angielsku : typewriter
materiały biurowe po angielsku : office supplies
mieć coś w aktach po angielsku : have something on file
monitor ekranowy po angielsku : visual display unit
na piśmie po angielsku : in black and white
nagłówek podrozdziału po angielsku : sub-heading
nóż do otwierania listów po angielsku : letter opener
napęd dyskowy po angielsku : disk drive
notatnik do stenografii po angielsku : shorthand pad
notatnik tablicowy po angielsku : flip chart
notes menedżerski po angielsku : Filofax
notes menedżerski po angielsku : personal organizer
numer telefonu stacjonarnego po angielsku : landline number
odstęp między znakami po angielsku : pitch
okno w dachu po angielsku : skylight
operator centrali telefonicznej po angielsku : switchboard operator
orientować się pośród czegoś po angielsku : keep track of something
osobisty asystent po angielsku : personal assistant
osobisty sekretarz po angielsku : personal assistant
osobisty sekretarz po angielsku : confidential secretary
osobisty sekretarz po angielsku : private secretary
pamięć operacyjna po angielsku : random access memory
pamięć stała po angielsku : read-only memory
papier firmowy po angielsku : headed paper
papier firmowy po angielsku : company stationery
papier listowy po angielsku : headed paper
papierkowa robota po angielsku : paperwork
pieczątka z datą po angielsku : date stamp
pisać pod dyktando po angielsku : take a dictation
pisemna notatka po angielsku : written memo
poczta przychodząca po angielsku : incoming mail
poczta wychodząca po angielsku : outgoing mail
podkładka na biurko po angielsku : desk mat
poduszka do zwilżania po angielsku : moistener
poduszka na tusz do pieczątek po angielsku : stamp pad
pomoce multimedialne po angielsku : visual aid
pomoce wizualne po angielsku : visual aid
praca na część etatu po angielsku : part-time job
praca na pełny etat po angielsku : full-time job
praca okresowa po angielsku : temporary job
procesor centralny po angielsku : central processing unit
program komputerowy po angielsku : application
przechowywać na mikrofilmie po angielsku : store on microfilm
przechowywanie w pamięci po angielsku : storage
przejrzeć projekt umowy po angielsku : revise the rough draft of the contract
przepisywanie z wersji dźwiękowej po angielsku : audio typing
przeprowadzać konferencję po angielsku : have a conference
przesył danych po angielsku : data transfer
przesyłanie danych po angielsku : data transfer
przesyłanie informacji po angielsku : information transmission
przeszkolić nowy personel po angielsku : instruct new personnel
punkt odniesienia po angielsku : point of reference
punkt orientacyjny po angielsku : point of reference
rejestrować według nazwiska po angielsku : file under a name
rolka taśmy klejącej po angielsku : roll of adhesive tape
rzutnik folii po angielsku : overhead projector
rzutnik pisma po angielsku : overhead projector
rzutnik slajdów po angielsku : slide projector
sala konferencyjna firmy po angielsku : company's conference room
segregator po angielsku : file
sejf biurowy po angielsku : office safe
sekretarka dwujęzyczna po angielsku : bilingual secretary
sieć komputerowa z komputerem głównym po angielsku : mainframe network
skorowidz kartkowy po angielsku : card index
sprzęt komputerowy po angielsku : hardware
stacja dysków po angielsku : disk drive
stacja robocza po angielsku : workstation
stół konferencyjny po angielsku : conference table
stenografować pod dyktando po angielsku : take a dictation in shorthand
stojak na pieczątki po angielsku : stamp rack
stos [czegoś] po angielsku : ream of [something]
system archiwizacji po angielsku : filing system
system ewidencji klientów po angielsku : customer filing system
system operacyjny po angielsku : operating system
szafka na akta po angielsku : filing cabinet
szuflada na akta po angielsku : filing drawer
tablica ogłoszeń po angielsku : notice board
tablica ogłoszeń po angielsku : bulletin board
tablica ogłoszeń firmy po angielsku : company notice board
tablica prezentacyjna po angielsku : flip chart
tacka na dokumenty przychodzące po angielsku : in tray
tacka na dokumenty wychodzące po angielsku : out tray
tacka na korespondencję przychodzącą po angielsku : in tray
tacka na korespondencję wychodzącą po angielsku : out tray
taśma do maszyny do pisania po angielsku : typewriter ribbon
taśma klejąca po angielsku : adhesive tape
telefon stacjonarny po angielsku : landline phone
transmisja danych po angielsku : information transmission
tytuł podrozdziału po angielsku : sub-heading
uderzenie w klawisz po angielsku : keystroke
ułatwiać coś po angielsku : facilitate something
urzędnik na kierowniczym stanowisku po angielsku : executive
uzyskiwanie informacji po angielsku : retrieval of information
w dwóch egzemplarzach po angielsku : in duplicate
w trzech egzemplarzach po angielsku : in triplicate
wersja ostateczna po angielsku : fair copy
wersja ostateczna po angielsku : final copy
wielkie litery po angielsku : capitals
wielkimi literami po angielsku : in upper case
wiersz poleceń po angielsku : prompt
wykonać telefon po angielsku : make a phone call
wykres ze statystykami po angielsku : statistics chart
wyposażenie biura po angielsku : office equipment
zapisywać kopie zapasowe po angielsku : file back-ups
  Langol.pl