langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [zrobić coś] w podanym terminie

[zrobić coś] w podanym terminie po angielsku

[zrobić coś] w podanym terminie: [do sth] by the stipulated date Szukaj w Google

Inne:

do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
[zrobić coś] w terminie [do sth] on time
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible

Ze słowem "date":

dogodzić [komuś] accommodate [sb]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
pójść [komuś] na rękę accommodate [sb]
data opublikowania date of the publication
data wejścia [czegoś] w życie date of entry into force of [sth]
z tą datą on that date
data urodzin date of birth
  Langol.pl