langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś]

[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] po angielsku

[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś]: [do sth] in the name and on behalf of [sb] Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
na rzecz [kogoś] in favour of [sb]
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
w imieniu [kogoś] on behalf of [sb]

Ze słowem "name":

dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
nazwisko name
imię first name
nazwisko last name
nazwisko surname
przezwisko nickname
przydomek nickname

Ze słowem "and":

zaległa kwota outstanding amount
odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
mikrotelefon handset
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
wzajemne zrozumienie mutual understanding
sukcesy i porażki successes and failures

Ze słowem "behalf":

w [czyimś] imieniu on behalf of [sb]
w imieniu [czyimś] [coś] on behalf of [sb] [sth]

Ze słowem "rzecz":

niegrzeczne uwagi rude comments
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
rzecz bez związku irrelevancy
  Langol.pl