langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia po angielsku

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia: [do sth] within a week Szukaj w Google

Inne:

do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
  Langol.pl