langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [zrobić coś] najszybciej jak to możliwe

[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe po angielsku

[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe: [do sth] as soon as possible Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements

Ze słowem "soon":

oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe I'll get back to you as soon as possible
najszybciej jak to będzie możliwe as soon as possible

Ze słowem "possible":

oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts
w możliwie najkrótszym czasie in the shortest possible time

Ze słowem "coś":

jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
wyjaśnić jak [coś działa] explain how [sth works]

Ze słowem "jak":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
jak następuje as follows:
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
cenić sobie [kogoś] jako [kogoś] value [sb] as [sb]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
pod jakimkolwiek względem in any respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
jak to się pisze? how do you spell it?
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
  Langol.pl