langol.pl » Ogólne » Ogólne » [x] procentowy wzrost [czegoś]

[x] procentowy wzrost [czegoś] po angielsku

[x] procentowy wzrost [czegoś]: [x] percent boost in [sth] Szukaj w Google

Inne:

powodować wzrost [czegoś] drive [sth] up

Ze słowem "percent":

[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
roczna stopa zwrotu annual percentage yield

Ze słowem "boost":

podnieść [kogoś] give [sb] a boost
obudziś [kogoś] give [sb] a boost

Ze słowem "wzrost":

gwałtowny wzrost kreatywności outpouring of creativity
mieć tendencję wzrostową be on the up
nagły wzrost surge
wzrost pick-up
powodować stopniowy wzrost [czegoś] ratchet [sth] up
  Langol.pl