langol.pl » Biznes » Rozmowy » [x]-lecie pracy w firmie

[x]-lecie pracy w firmie po angielsku

[x]-lecie pracy w firmie: [x] years of service with the company Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "company":

sprawozdanie z działalności firmy company progress report
sprawozdanie z postępów firmy company progress report
biuletyn zakładowy company magazine

Ze słowem "pracy":

koledzy z pracy peer group on the job
  Langol.pl