langol.pl » Biznes » Handel » [x] dni po terminie płatności

[x] dni po terminie płatności po angielsku

[x] dni po terminie płatności: [x] days in arrears with payment Szukaj w Google

Inne:

termin płatności maturity
dokonać płatności effect payment
monit late payment notice
należności accounts receivable
zaległy in arrears
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
okres płatności period of payment

Ze słowem "days":

oferta ważna przez [x] dni offer firm for [x] days
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
w ciągu [x] dni within a period of [x] days

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
do zapłaty due for payment
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
płatność payment
zapłata payment
warunki płatności terms of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
wezwanie do zapłaty late payment notice
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments

Ze słowem "dni":

pośrednik middleman
pośrednicy middlemen
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
agent zatrudniony na część etatu part-time agent
sprzedawać bezpośrednio sell direct
pośrednik broker
zgodnie z zamówieniem to order
przewodnictwo guidance
urzędnik handlowy trade official
poradnictwo counselling
uwzględnić allow
zgodnie ze specyfikacją to specification
postępować zgodnie z [sugestią] follow up [a suggestion]
nieodpowiedni unsuitable
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
zgodnie z próbką as per sample
pośrednictwo intermediary
kluczowi pośrednicy key intermediaries
usługi pośrednictwa brokerage services
  Langol.pl