langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » [jakiś produkt] ma roczną gwarancję

[jakiś produkt] ma roczną gwarancję po angielsku

[jakiś produkt] ma roczną gwarancję: [some product] has one-year warranty Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wizyty [gdzieś] visits to [some place]
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]

Ze słowem "product":

premia produkcyjna production bonus

Ze słowem "has":

kierownik działu zakupów purchasing manager
  Langol.pl