langol.pl » Biznes » Handel » [jakiś produkt] jest dostępny na kredyt

[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt po angielsku

[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt: [some product] is available on credit Szukaj w Google

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
cena netto net price
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment

Ze słowem "some":

prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zmierzający do [jakiegoś miejsca] bound for [some place]
w drodze do [jakiegoś miejsca] bound for [some place]
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]

Ze słowem "product":

produkt podstawowy primary product
rozległy wybór towarów diversified range of products
urządzenia produkcyjne production equipment
zmienić plan produkcji reschedule production

Ze słowem "available":

dostępny available
w sprzedaży available

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkty rolne farm goods
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship

Ze słowem "kredyt":

kupować na kredyt buy on account
  Langol.pl