langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś]

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] po angielsku

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś]: [some] conditions are not acceptable to [sb] Szukaj w Google

Inne:

będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "are":

numer kierunkowy area code
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we are in receipt of [sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
w najbliższej przyszłości in the nearest future
mamy zamiar kupić [coś] we are in the market for [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
producent sprzętu komputerowego computer hardware manufacturer
pakiet oprogramowania software package
osiągać [swoje] założenia w karierze fulfill [one's] career aims
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
przygotować próbny bilans prepare trial balance
z przykrością informujemy we are sorry to inform you

Ze słowem "not":

powiadamiać notify
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
nota przewodnia covering note
pragnę poinformować, [że coś] I would like to notify that [sth]
nota przewodnia covering note
nie ma mnie w tej chwili I'm not in at the moment
zapisać [coś] take note of [sth]

Ze słowem "acceptable":

w pełni akceptowalny quite acceptable
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms

Ze słowem "warunki":

warunki płatności payment terms
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
warunki płatności payment terms
warunki kontraktu contract terms
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]

Ze słowem "dla":

dla twojej informacji for your information
dla jasności for sake of clarity
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wyjaśnić dlaczego [coś się zdarzyło] explain why [sth happenned]
portal dla dźwigów gantry for cranes
wyrzutnia [dla rakiet] gantry [for rockets]
  Langol.pl