langol.pl » Biznes » Ogólne » [jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów

[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów po angielsku

[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów: [some organization] is divided into [x] directorates Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ustalenie [jakiejś wartości] determination of [some value]
w przeliczeniu na [jakąś walutę] in terms of [some currency]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
zrobić coś do [jakiejś daty] do sth by [some date]
  Langol.pl