langol.pl » Biznes » Proces produkcji » [jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów

[jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów po angielsku

[jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów: [some company] produces a wide range of products Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

sprzedawać coś w partiach sell something in lots
zmontować i postawić coś assemble and erect somenthing
wytwarzać coś maszynowo machine something
obrabiać coś maszynowo machine something
budowa czegoś fabrication of something
nieporęczny cumbersome
kłopotliwy cumbersome
przekroczyć czyjeś możliwości outstrip someone's abilities
przekroczyć czyjeś możliwości na zrobienie czegoś outstrip someone's ability to do something
koordynacja w czymś coordination in something
wprowadzać coś stopniowo phase something in

Ze słowem "range":

asortyment produkcji product range

Ze słowem "products":

produkcja w toku work-in-progress products
  Langol.pl