langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » [jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena]

[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] po angielsku

[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena]: [some price] is [x%] cheaper than [some other price] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ustalić na pewnym poziomie pitch at some level
przewiduje się że [jakiś wskaźnik] wzrośnie [x%] do [jakiejś daty] [some index] is projected to rise [x%] by [some date]
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
przyjąć [jakąś ideę] posit [some idea]

Ze słowem "price":

obniżanie cen price cutting
najwyższa cena akceptowana price plateau
bardzo niska cena give-away price
cena promocyjna give-away price
rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
najczęstrza cena mode price
cena szybko spada price is falling fast
cena kartelowa cartel price
cena referencyjna reference price
ceny detaliczne retail prices
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
konkurencyjność cen price competitiveness
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "cena":

ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
scenariusz script
  Langol.pl