langol.pl » Biznes » Zarządzanie » [jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ]

[jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ] po angielsku

[jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ]: [some quality] sets [ sth | sb ] apart Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

podjąć decyzję na [jakiś temat] decide on [some subject]
sprostać [jakiemuś] wyzwaniu overcome [some] challenge
odporny na [jakieś zagrożenia] invulnerable to [some threats]

Ze słowem "sets":

niewykorzystane aktywa untapped assets

Ze słowem "apart":

wyróżniać [coś] set [sth] apart
  Langol.pl