langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś]

[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] po angielsku

[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś]: [sb's] conditions are acceptable to [sb] Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "are":

numer kierunkowy area code
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we are in receipt of [sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
w najbliższej przyszłości in the nearest future
mamy zamiar kupić [coś] we are in the market for [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
producent sprzętu komputerowego computer hardware manufacturer
pakiet oprogramowania software package
osiągać [swoje] założenia w karierze fulfill [one's] career aims
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
przygotować próbny bilans prepare trial balance
z przykrością informujemy we are sorry to inform you

Ze słowem "acceptable":

w pełni akceptowalny quite acceptable
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms

Ze słowem "warunki":

warunki płatności payment terms
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
warunki płatności payment terms
warunki kontraktu contract terms
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]

Ze słowem "dla":

dla twojej informacji for your information
dla jasności for sake of clarity
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wyjaśnić dlaczego [coś się zdarzyło] explain why [sth happenned]
portal dla dźwigów gantry for cranes
wyrzutnia [dla rakiet] gantry [for rockets]
  Langol.pl