langol.pl » Ogólne » Ogólne » [coś] stanowi [x] procent [czegoś]

[coś] stanowi [x] procent [czegoś] po angielsku

[coś] stanowi [x] procent [czegoś]: [sth] comprises [x] per cent of [sth] Szukaj w Google

Inne:

W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
procent per cent

Ze słowem "comprises":

[coś] zawiera [x], [y] i [z] [sth] comprises of [x], [y] and [z]

Ze słowem "cent":

stopa procentowa interest rate
[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
roczna stopa zwrotu annual percentage yield
[x] procentowy wzrost [czegoś] [x] percent boost in [sth]
sąsiedni adjacent
sąsiadujący adjacent
przyległy adjacent
kąty przyległe adjacent angles

Ze słowem "stanowi":

zmiana stanowiska turnaround
stanowisko stance
  Langol.pl