langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » [coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy]

[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] po angielsku

[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy]: [sth] vaulted [some company] to success Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ktoś musi przegrać, aby ktoś mógł wygrać if someone wins, someone must lose
przeciętni członkowie [jakiejś organizacji] grassroots of [some organization]
wykorzystywać [jakąś przewagę] capitalize on [some adventage]

Ze słowem "company":

spółka company
przedsiębiorstwo company
firma company
założyć spółkę establish a company
założyć spółkę form a company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited company (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością private limited company (GB)
spółka akcyjna incorporated company (Inc) (US)
kierowanie spółką running a company
publiczna spółka akcyjna public limited company (plc) (GB)
spółka handlowa trading company
spółka matka parent company
spółka córka sister company
spółka holdingowa holding company
rozwiązanie spółki dissolution of the company
sekretarz spółki company secretary
biura administracji chief administation offices of a company
postawić firmę w stan upadłości put company into liquidation

Ze słowem "success":

następca successor
mieć wielkie powodzenie w [czymś] be highly successful in [sth]
sekret [czyjegoś] sukcesu secret to [sb's] success

Ze słowem "firmy":

siedziba firmy registered office
przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
pilnie strzeżony sekret firmy fiercely guarded trade secret
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
firmy konkurencyjne competing organisatizations
reorganizacja firmy reorganization of a business
właściciel firmy LOB owner
właściciel firmy line of business owner
historia z wewnątrz firmy inside story
historia spoza firmy outside story
  Langol.pl