langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [coś] spełnia [czyjeś] wymagania

[coś] spełnia [czyjeś] wymagania po angielsku

[coś] spełnia [czyjeś] wymagania: [sth] meets [sb's] requirements Szukaj w Google

Inne:

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
całkowicie się z [kimś] zgadzać fully agree with [sb]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]

Ze słowem "sb's":

oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
  Langol.pl