langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » [coś] prowadzi do wzrostu cen

[coś] prowadzi do wzrostu cen po angielsku

[coś] prowadzi do wzrostu cen: [sth] drives up prices Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "prices":

po cenach rynkowych at market prices
osłabić kursy akcji weaken stock prices

Ze słowem "coś":

spowodować by coś wzrosło o [x] procent cause [sth] to rise by [x] percent

Ze słowem "prowadzi":

prowadzić poszukiwania [czegoś] prospect for [sth]
prowadzić wiercenia drill
prowadzić handel wymienny barter
prowadzić lobbing lobby

Ze słowem "wzrostu":

tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market

Ze słowem "cen":

producent producer
mechanizm cenowy price mechanism
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
wskaźnik cen detalicznych retail price index
cena detaliczna retail price
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
podwyżka cen price hike
cenne źródło informacji useful source of information
producent samochodów automobile manufacturer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
system cen transferowych transfer pricing
ceny transferowe transfer pricing
cena docelowa target price
wskaźnik cen detalicznych Retail Price Index
wskaźnik cen detalicznych RPI
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl