langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » [coś] oparte na [czymś]

[coś] oparte na [czymś] po angielsku

[coś] oparte na [czymś]: [sth] based on [sth] Szukaj w Google

Inne:

[coś] zwiększa się powoli do [pewnego poziomu] [sth] creeps up to [some level]
  Langol.pl