langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » [coś] jest do negocjacji

[coś] jest do negocjacji po angielsku

[coś] jest do negocjacji: [sth] is the subject of negotiations Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "subject":

temat listu subject line
temat subject
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
  Langol.pl