langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » [X procentowy] udział w [spółce Y]

[X procentowy] udział w [spółce Y] po angielsku

[X procentowy] udział w [spółce Y]: [X %] stake in [Y company] Szukaj w Google

Inne:

udział w kapitale akcyjnym equity stake

Ze słowem "stake":

udział większościowy controlling stake
udział kontrolny controlling stake

Ze słowem "company":

prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
firma zarządzająca aktywami asset management company
spółka uśpiona shell company
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
  Langol.pl